Elintarvikelain mukaisilla laitosten hyväksymisillä on jo kiire

13.6.2008

<div>Elintarvikealan laitosten pit&auml;&auml; hakea elintarvikelain mukaan uudelleenhyv&auml;ksymist&auml; 1.3.2009 menness&auml; tai niiden nykyinen hyv&auml;ksynt&auml; raukeaa ja toiminta lakkaa. T&auml;ll&auml; hetkell&auml; vasta noin 10 % laitoksista on uudelleenhyv&auml;ksytty. Kaikkien entisen hygienialain mukaan hyv&auml;ksyttyjen laitosten sek&auml; 5000–10 000 kg vuodessa tuottavien kalastajien ja kalanviljelij&ouml;iden elintarvikehuoneistojen tulee hakea uutta hyv&auml;ksymist&auml;. </div>

Eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevien huoneistojen eli laitosten tulee hakea elintarvikelain mukaista uudelleenhyväksyntää maaliskuun alkuun mennessä ensi keväänä. Hyväksyntää haetaan sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselta. Poikkeuksena ovat Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran suorassa valvonnassa olevat teurastamot ja niiden yhteydessä olevat liha- ja kala-alan laitokset, joiden hyväksyntää haetaan Evirasta sekä poroteurastamot, joiden hyväksyntää haetaan lääninhallituksesta. Hyväksymisvaatimus koskee myös niiden kalastajien ja kalanviljelijöiden elintarvikehuoneistoja, jotka tuottavat 5000 -10 000 kg vuodessa. Hyväksymispäätös edellyttää aina valvontaviranomaisen tarkastuskäyntiä laitoksessa.

Hyväksymishakemuksen muoto on avoin. Hakemuksesta tulee ilmetä toimijan nimi- ja yhteystiedot, kotikunta, yritys- tai yhteisötunnus (henkilötunnus), laitoksen nimi ja käyntiosoite, kuvaus siitä, mitä toimintaa laitoksessa aiotaan harjoittaa sekä ajantasainen pohjapiirustus, josta käy ilmi kalusteiden ja laitteiden sijoittelu. Tarkempia tietoja ei tarvitse toimittaa, jos ne on toimitettu valvontaviranomaiselle jo aiemmin. Omavalvontasuunnitelma on liitettävä mukaan silloin, kun sitä on olennaisesti muutettu edellisen hyväksymisen jälkeen. Kun hakemus on määräaikaan mennessä jätetty, toiminta voi jatkua hakemuksen käsittelyn ajan.

Maassamme on noin 1100 kpl liha-, kala-, maito- ja muna-alan laitoksia, joita hyväksymisvelvoite koskee. Eviran keräämien tietojen mukaan on toukokuun lopussa vasta noin 10 % tarvittavista uudelleenhyväksymisistä tehty. Evira toivoo alan toimijoiden ja valvontaviranomaisten aktivoituvan jo nyt, jotta laitosten toiminta ei keskeytyisi myöhästyneiden hakemusten vuoksi, ja jotta vältyttäisiin hakemusten käsittelyruuhkilta ensi keväänä.

Laitoksen uudelleenhyväksymisohje (Eviran ohje 16001/1) löytyy Eviran internetsivuilta:
www.evira.fi > elintarvikkeet > ohjeet ja lomakkeet http://www.palvelu.fi/evi/search_document.php?lang_id=1&hid_search=1&search=laitoksen+uudelleen+hyv%E4ksyminen

Lisätietoja:
Kuntien elintarvikevalvontaviranomaiset
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira:
ylitarkastaja Mari Laihonen, p. 020 77 24780
ylitarkastaja Anne Fagerlund, p. 020 77 24264

 

Aihealueet: