Elintarvikelain mukaisten alkutuotannon toimijoiden on rekisteröidyttävä

18.5.2007

<div>Alkutuotannon toimijoiden on rekisteröidyttävä paikkakuntansa elintarvikevalvontaviranomaiselle toukokuun viimeiseen päivään 2007 mennessä.</div>

Elintarvikelaki 23/2006 ja sen nojalla annettu alkutuotantoasetus 134/2006 määrittelevät elintarvikelain mukaisen alkutuotannon toimijan sekä toimintaan liittyvät rekisteröitymisvastuut ja velvoitteet. Elintarvikelain mukaisella alkutuotannolla tarkoitetaan esimerkiksi maatiloilla tapahtuvaa elintarvikkeiden tuotantoa, kasvatusta ja viljelyä mukaan lukien sadonkorjuu, lypsäminen ja kaikki eläintuotannon vaiheet ennen teurastusta. Se sisältää myös luonnonvaraisen riistan metsästyksen, kalastuksen ja luonnonvaraisten tuotteiden, kuten marjojen ja sienten keräilyn. Alkutuotantoon liittyviksi toiminnoiksi katsotaan myös alkutuotannon tuotteiden kuljetus pois alkutuotantopaikalta (pois lukien raakamaidon kuljetus).

Alkutuotantoasetuksen velvoitteet koskevat kaikkia elintarvikkeita tuottavia alkutuotannon toimijoita. Rekisteröityminen ei kuitenkaan koske toimijaa, joka on jo saanut rekisteritiedot paikalliselta elintarvikevalvontaviranomaiselta ja tietää kuuluvansa elintarvikevalvonnan piiriin. Myöskään alkutuotannon toimijoiden, jotka harjoittavat ainoastaan luonnonvaraisen riistan metsästystä ja luonnonvaraisten tuotteiden keräilyä, ei tarvitse rekisteröityä.

Rekisteröitymislomake (Ilmoitus alkutuotantopaikasta) ja lisätietoa asiasta löytyy Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran internetsivuilta www.evira.fi kohdasta ”Elintarvikkeet” -> ”Valvonta ja yrittäjät” -> ”Alkutuotanto” ( http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valvonta_ja_yritt__j__t/alkutuotanto).

Lisätietoja:
Yksikönjohtaja Kyösti Siponen, Evira, elintarvikehygieniayksikkö, p. 020 77 24230

Aihealueet: