Elintarvikelisäaineita käytetään Suomessa säädösten mukaisesti

30.8.2013

<p>Suomessa elintarvikkeiden valmistuksessa käytetään lisäaineita pääsääntöisesti lainsäädännön mukaisesti. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira toteutti vuonna 2012 valtakunnallisen lisäainevalvontahankkeen.</p>

Valvontahankkeessa tutkittiin yritysten lisäaineiden käytön omavalvonnan toteutumista. Hankkeen tulosten mukaan Suomessa valmistetuissa elintarvikkeissa käytettiin pääosin niihin sallittuja lisäaineita ja lisäaineiden määrät alittivat lainsäädännössä sallitut enimmäismäärät.

Yli 60 prosenttia mukana olleista yrityksistä sai lisäaineiden omavalvonnan toteutumisesta arvosanan ”hyvä” tai ”pieniä puutteita”. Kolmasosalla yrityksistä oli kuitenkin korjattavaa lisäaineiden käytön omavalvonnassa. Yleisimmin puutteita oli omavalvontasuunnitelman riittävyydessä, lisäaineseosten puhtausvaatimuksissa ja pakkausmerkintöjä koskevissa tiedoissa sekä lisäaineiden käyttömääriin liittyvissä reseptilaskennoissa. Kuntien viranomaiset antoivat kehotukset puutteiden korjaamiseksi ja valvoivat niiden toteutumista.

Evira toteutti yhdessä kuntien ja aluehallintovirastojen elintarvikeviranomaisten kanssa vuonna 2012 valtakunnallisen valvontahankkeen, jossa arvioitiin elintarvikealan yritysten lisäaineiden käytön omavalvonnan toteutumista. Lisäainetarkastuksia tehtiin 56:een elintarvikealan yritykseen eri puolella Suomea. Mukana oli sekä pieniä, keskikokoisia että Suomen suurimpia elintarvikealan yrityksiä.

Lisäainevalvontahankkeen tavoitteena oli vahvistaa kuntien elintarvike- ja terveystarkastajien osaamista elintarvikelisäaineiden käytön vaatimuksista ja niiden valvonnasta sekä informoida elintarvikealan yrityksiä lainsäädännön vaatimuksista.

Lisätietoa hankkeesta löytyy Eviran internetsivuilta:
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/tietoa+elintarvikkeista/koostumus/elintarvikeparanteet/lisaaineet/lisaaineiden+valvontahanke+-evo+2012-/

Lisätietoja:
ylitarkastaja Kirsi-Helena Kanninen, p. 040 489 3346

Elintarvikevalvonnan tulosten esittely on osa Terve!-ympäristöterveydenhuollon näkyvyyspäivää, jonka päätapahtuma järjestetään Espoon Sello-kauppakeskuksessa perjantaina 30.8.2013 klo 10–18. Tapahtuman avulla Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) haluavat nostaa esille arkisen elinympäristömme terveellisyyttä ja turvallisuutta. Tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta ympäristöterveydenhuollosta ja tuoda esille ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistämiseksi tehtävää työtä kunnissa ja yrityksissä.

Aihealueet: