Elintarviketurvallisuuden laboratoriopalvelut murroksessa

4.5.2015

<p>Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran laatiman selvityksen mukaan elintarviketurvallisuuden laboratoriopalvelut ovat pääosin hyvässä kunnossa. Vuoden 2015 kuntalain muutosten&nbsp;seurauksena elintarvikelaboratoriopalvelut on yksityistetty. Yksityistäminen ja sen myötä laboratoriopalvelujen kilpailutus kunnissa voivat johtaa siihen, että elintarviketurvallisuuteen liittyvät laboratoriopalvelut rakentuvat liiaksi kysynnän mukaan ja harvinaisten analyysien osaaminen katoaa Suomesta.</p>

Laboratoriotutkimukset ovat elintarviketurvallisuuden perusta, sillä ne ovat osa elintarvikkeiden riskien hallintaa ja valvontaa. Evira on laatinut selvityksen laboratoriopalveluiden saatavuudesta, riittävyydestä ja käytöstä elintarviketurvallisuuden viranomais- ja omavalvonnassa.

Kuntien laboratoriopalveluiden yksityistämisen vaikutuksia voidaan kunnolla arvioida vasta parin vuoden kuluttua, kun nähdään, mitkä yhtiöitetyistä laboratorioista lopulta ovat elinkelpoisia ja millaiseksi niiden analyysivalikoima muotoutuu.

Erityistilanteiden valmiudet varmistettava

Elintarviketurvallisuutta koskevat normaaliolojen erityistilanteet ovat tyypillisesti vesi- ja elintarvikevälitteisiä epidemioita, joiden aiheuttajasta ei useinkaan heti ole viitteitä. Laboratorion, johon kunnan terveysvalvontaviranomainen epidemiatilanteessa tukeutuu, täytyy pystyä aloittamaan laboratoriotutkimukset riittävän laajalla perusanalyysivalikoimalla.

”Kuntien terveysvalvontaviranomaisten on laadittava terveydensuojelu- ja elintarvikelakeihin perustuva suunnitelma erityistilanteita varten. Tarvittaessa Evira ohjaa paikallislaboratorioita tutkimusten teossa”, sanoo ylitarkastaja Taija Rissanen Eviran suunnittelu- ja ohjausyksiköstä.

Kun laboratoriokenttä yksityistyy ja muuttuu entistä enemmän riippuvaiseksi markkinoista, saattaa poikkeusoloissa tarvittavan vaativamman erityisanalytiikan saanti vaarantua. Myös näytteiden lähettäminen rajojen ulkopuolelle voi tällöin estyä.

”Poikkeusolojen kriisitilanteita ajatellen olisiensiarvoisen tärkeää, että joidenkin valtiollisten laboratorioiden laitekapasiteetti, resurssit ja osaaminen säilyvät korkealla tasolla. Tällöin poikkeusolojen analyysitarpeisiin voidaan reagoida nopeasti”, jatkaa Rissanen.

Muutoksia laboratoriopalveluihin

Laboratorioiden elintarviketutkimukset perustuvat elintarvikelainsäädännön tutkimusvaatimuksiin ja elintarvikealan toimijoiden tarpeisiin. Viranomaisten ja toimijoiden tarvitsemat laboratoriopalvelut ovat selvityksen mukaan pääosin hyvin saatavilla.

Suurin osa laboratorioista toimii kuitenkin liiketaloudelliselta pohjalta ja yksittäisten laboratorioiden elintarvikeanalyysivalikoima muodostuu siten pitkälti kysynnän perusteella. Kilpailutuksen myötä hinta tulee olemaan yksi ratkaiseva tekijä, kun kunta valitsee palveluntarjoajaa. Sen seurauksena laboratoriopalvelut saattavat yhä voimakkaammin keskittyä suurempiin laboratorioihin, joilla on laajojen verkostojen kautta isot näytemäärät ja siten kilpailukykyiset hinnat.

”Hyvä asiakaspalvelu edellyttää myös tehokkaita alihankintaverkostoja ja näytteiden hyviä kuljetusjärjestelmiä. Näiden eteen useat laboratoriot ovatkin jo tehneet töitä”, sanoo Rissanen.

Haasteita myös kunnalliselle elintarvikevalvonnalle

Muuttuvassa tilanteessa kuntien on yhä tärkeämpää määritellä kriteerit laboratoriopalveluille. Laboratorion ja kunnan välisen sopimuksen merkitys korostuu.

Laboratoriopalveluiden keskittyminen ja siirtyminen kauemmaksi vaatii asiakkailta myös uusia toimintatapoja, esimerkiksi tutkimustulosten itsenäisempää tulkintaa. Näytteiden ottaminen on entistä tarkemmin suunniteltava, samoin niiden pakkaaminen ja lähettäminen.  

Tutustu Eviran laboratorioselvitykseen.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Taija Rissanen, suunnittelu- ja ohjausyksikkö, p. 050 574 6308

 

 

 

Aihealueet: