Elintarviketurvallisuus säilyi Suomessa hyvänä

9.7.2013

<p>Suomen elintarvikeketjun valvonnalle asetetut tavoitteet saavutettiin pääosin vuonna 2012. Elintarvikkeiden turvallisuus säilyi Suomessa hyvällä tasolla. Kasvi- ja eläintautien ennaltaehkäisy ja torjuntatoimenpiteet olivat tehokkaita, mutta kaupan kansainvälistyminen on lisännyt riskejä kaikilla sektoreilla.</p>

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran julkaiseman yhteenvetoraportin mukaan elintarviketurvallisuus pysyi Suomessa korkealla tasolla vuonna 2012. Valvontaa kohdennettiin riskiperusteisesti, mutta kaikkia suunniteltuja tarkastuksia ei pystytty toteuttamaan. Jotta pellolta pöytään -ketjun turvallisuus voidaan varmistaa myös jatkossa, valvontasuunnitelmien kattavuutta on voitava parantaa ja vähenevät valvontaresurssit on pystyttävä kohdentamaan entistä paremmin riskikohteisiin.

Elintarvikevalvontaa tehdään kunnissa

Kuntien viranomaiset tekevät pääosan elintarvikevalvonnan tarkastuksista. Riskiperusteisista valvontasuunnitelmista toteutui noin 54 %. Elintarvikehuoneistoista 40 % tarkastettiin vähintään kerran. Tarkastetuista toimijoista säädöksiä noudattaneiden osuus oli 45 %. Puutteet olivat vähäisiä ja pakkokeinoja käytettiin vähän. Jatkossa kuntien on panostettava riskiperusteisten valvontasuunnitelmiensa kattavampaan toteuttamiseen, jotta elintarviketurvallisuus voidaan säilyttää hyvänä.

Elintarvike- ja vesivälitteisten ruokamyrkytysepidemioiden määrä laski hiukan edellisestä vuodesta. Yleisin ruokamyrkytysten aiheuttaja oli norovirus ja vakavimmat epidemiat aiheuttivat Listeria (lihatuote) ja EHEC (raakamaito). Noroviruksen tavallisin välittäjä on pakastevadelma, mutta huono käsihygienia edistää viruksen leviämistä myös muihin elintarvikkeisiin. Elintarvikkeiden takaisinvetojen määrä laski ensimmäistä kertaa neljään vuoteen. Noin puolet takaisinvedoista tehtiin puutteellisen hygienian, puuttuvien allergeenimerkintöjen tai tahattomasti tuotteessa olevien allergeenien tai puutteellisten pakkausmerkintöjen vuoksi.

Suomen eläintautitilanne säilyi hyvänä

Suomen eläintautitilanne säilyi kansainvälisesti katsottuna edelleen erinomaisella tasolla. Helposti leviävistä eläintaudeista todettiin newcastlentautia maahantuoduissa harrastekyyhkysissä. Vaarallisista eläintaudeista todettiin epätyypillistä scrapieta lampaalla. Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnoissa vakavat laiminlyönnit olivat harvinaisia. Valvonnan tehokkuuden ja laadun voidaan arvioida myös parantuneen viime vuosina, koska valvontatehtäviä on keskitetty niihin erikoistuneille viranomaisille aluehallintovirastoissa ja kunnissa.

Kasvintuotannon valvonta tehokasta

Kasvintuotannon valvonnalle asetettujen tavoitteiden voidaan arvioida toteutuneen hyvin. Suomessa myydyt maa-, puutarha- ja metsätalouden tuotantopanokset vastasivat säädösten tuotanto- ja hygieenisyysvaatimuksia yli 90-prosenttisesti. Suomeen asettui pysyvästi yksi uusi vaarallinen kasvintuhooja, mansikan punamätä.

Yhteenvetoraportti on toimitettu Euroopan komissiolle ja se löytyy Eviran internetsivuilta: http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/esittely/toiminta/valvonta/arviointi+ja+raportit/

Lisätietoja:
johtaja Susanna Pesonen, p. 029 530 5005 (elintarviketurvallisuus)
johtaja Taina Aaltonen, p. 029 530 4008 (eläinten terveys ja hyvinvointi)
johtaja Matti Puolimatka, p. 029 530 5300 (kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys) 
yksikönjohtaja Ulla Poutiainen, p. 029 530 4306

Aihealueet: