Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran organisaatio uudistui vuoden vaihteessa

2.1.2008

<div>Eviran uusi, strategiaan pohjautuva organisaatio tuli voimaan 1.1.2008. Uudistuksen tavoitteena on tukea Eviran perustehtävää eli varmistaa tutkimuksella ja valvonnalla elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua sekä kasvien ja eläinten terveyttä. </div>

Uuden organisaation avulla tuetaan viraston yhteiskunnallisia strategisia tavoitteita sekä entistä paremmin myös vastataan toimintaympäristön muutoksiin. Tavoitteena on organisaatiorakenteen selkiyttäminen ja kolmen koko viraston läpäisevän ydinprosessin käyttöönotto. Tavoitteena on saada vertikaalisen organisaation kaikki osaaminen kokonaisvaltaiseen käyttöön.

Evirassa on uudistuksen jälkeen kaksi substanssiosastoa, jotka ovat valvontaosasto sekä tutkimus- ja analytiikkaosasto. Toimintaa tukee hallintopalveluosasto.

Valvontaosasto vastaa sekä elintarvikkeiden että alkutuotannon valvonnasta. Osastolla on kahdeksan yksikköä, jotka jakautuvat jaostoihin. Yksiköitä ovat Hygienia, Kasvinterveys, Maatalouskemia, Siementarkastus, Terveys ja hyvinvointi, Tuoteturvallisuus, Tuonti- ja markkinavalvonta sekä Valvonnan kehittäminen.

Kaikki laboratoriotoiminnot ja tieteellinen tutkimus on koottu tutkimus- ja analytiikkaosastoon. Osastolla on kahdeksan yksikköä, jotka jakaantuvat jaostoihin. Yksikköjä ovat Eläintautibakteriologia, Eläintautivirologia, Kala- ja riistaterveys, Kasvianalytiikka, Kemia ja toksikologia, Mikrobiologia, Patologia ja Tuotantoeläinten terveys.

Uuden organisaation avainhenkilöitä

Eviran pääjohtaja on Jaana Husu-Kallio. Eviran ylijohtaja on Jorma Hirn. Hänen alaisuudessaan toimivat riskinarviointiyksikkö ja lihantarkastus- ja valvontayksikkö.

Valvontaosaston osastonjohtaja on Maria Teirikko.

Tutkimus- ja analytiikkaosaston osastonjohtaja on Tuula Honkanen-Buzalski.

Eviran tutkimusjohtaja on Liisa Sihvonen.

Hallintopalveluosaston johtaja on Kirsi Äijälä.

Eviran organisaatioon sisältyy kolme osasto- ja yksikköjaon ylittävää ydinprosessia. Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin toimintakokonaisuuden johtaja on Taina Aaltonen, elintarviketurvallisuuden toimintakokonaisuuden johtaja on Maija Hatakka ja kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys toimintakokonaisuuden johtaja on Matti Puolimatka.

Organisaatiokaavio

Yhteyshenkilöt

 

Lisätietoja:
Eviran viestintä: Mirja Kallio, puh. 020 77 24013 ja Päivi Ronni, puh. 020 77 25042

Aihealueet: