Elintarvikevalvonnan riittävyys vuonna 2004

2.5.2006

<div>Kunnallisen elintarvikevalvonnan riittävyyttä on arvioitu vuodesta 1998 lähtien, nyt seitsemännen kerran. Kunnista kerätyn tiedon perusteella on laskettu, että elintarvikevalvontaan käytettiin vuonna 2004 työpanosta 282 henkilötyövuoden (htv) verran.</div>

Jokaiselle valvontayksikölle (kunta tai kuntayhtymä) laskettiin alueen valvontakohteiden perusteella vähimmäistyöpanos, joka näiden kohteiden valvontaan tarvitaan. Tästä työpanoksesta puuttui 104 htv:tta vuonna 2004. Vaje ei jakaudu tasaisesti kaikkien kuntien kesken, vaan Suomessa on elintarvikevalvonnan järjestämisen suhteen hyvin erilaisia kuntia. Vuotuinen vaihtelu on tavallista, mutta eri vuosien seuranta kuntakohtaisesti osoittaa, että useissa valvontayksiköissä työpanosvaje on jatkuvaa.

Elintarvikevalvonnan arvioinnissa on voimavarojen riittävyyden lisäksi selvitetty elintarvikevalvontakohteiden tarkastustiheyttä, viranomaisnäytteenottoa, valvonnassa tehtyjä toimenpiteitä, omavalvontasuunnitelmien kattavuutta sekä elintarviketutkimuksia tuoteryhmittäin. Juuri ilmestyneessä raportissa esitellään valvontatietoja kunta- ja läänikohtaisesti, kohdetyypeittäin sekä tutkimustietoja tuote- ja tutkimustyyppikohtaisesti.

Kunnallisen elintarvikevalvonnan riittävyyttä arvioitiin seitsemännen kerran vuoden 2004 tietojen perusteella. Sen mukaan Suomessa käytettiin elintarvikevalvontaan 282 henkilötyövuotta (htv) työpanosta ja työtä teki kunnissa 1 027 työntekijää. Työpanosta olisi tarvittu 104 htv:tta enemmän, jotta laskennalliseen vähimmäistarpeeseen olisi päästy.

unnissa sijaitsevien elintarvikevalvonnan kohteiden perusteella kunnille laskettiin työpanos, jonka se vähintään tarvitsee huolehtiakseen kyseisten kohteiden viranomaisvalvonnasta. Puuttuvien voimavarojen vuoksi ainoastaan 65 prosenttia Suomen 50 349 valvottavasta kohteesta on tarkastettu vuoden aikana. Näiden lisäksi elintarvikevalvonnan piiriin kuuluvat joka kolmas vuosi tarkastettavat maidontuotantotilat (17 031 kpl). Elintarvikevalvontaan käytetty työpanos on seitsemän vuoden aikana lisääntynyt 24 htv:lla, mutta valvottavien kohteiden määrä on lisääntynyt samanaikaisesti niin, että käytetyn työpanoksen ja laskennallisen vähimmäistarpeen suhde on pysynyt suunnilleen samana koko ajan.

Työpanosvajetta oli yhteensä 223 kunnassa/kuntayhtymässä (ky) eli 81 prosentissa valvontayksiköistä. Suomessa on elintarvikevalvonnan järjestämisen suhteen hyvin erilaisia kuntia. Vuotuinen vaihtelu on tavallista, mutta eri vuosien seuranta kuntakohtaisesti osoittaa, että on paljon kuntia, joissa vaje on jatkuvaa huomautuksista ja selvityspyynnöistä huolimatta. Taulukkoon on listattu kunnat, joiden elintarvikevalvonnassa oli selviä puutteita vuonna 2004.

Elintarvikevalvonnan kentässä on meneillään muutosten aika: elintarvikelainsäädäntö on kuluvan vuoden aikana kokenut suuren uudistuksen ja toisaalta kuntien palvelurakenteen muutokselle on suuria paineita. Elintarvikevalvonnan kehittämiseksi laadittu periaatepäätös edellyttää kunnilta seudullisten valvontayksiköiden kokoamista ja yhteistoimintaa. Myös elintarvikevalvonnan suunnitelmallisuutta, dokumentointia ja seurantaa on edelleen kehitettävä. Elintarvikevirasto on aloittanut lääninhallitusten kanssa elintarvikevalvonnan vaatimustenmukaisuuden arvioinnit, joiden yhteenvedot julkaistaan lääninhallitusten verkkosivuilla kesäkuun alusta lähtien.

Suunnitelmia ja seurantaa tehtäessä on aika arvioida, mihin kaikkeen nykyiset voimavarat riittävät. Uusi elintarvikelaki edellyttää, että kunnat alkavat periä suunnitellusta valvonnasta maksuja, millä pyritään turvaamaan kuntien valvontaresurssit. Toimiva valvonta voidaan nähdä elinkeinoelämän tukemisena tarjoamalla lainsäädännön asiantuntemusta ja valvonnasta perittävät maksut velvoittavat kuntia huolehtimaan siitä, että työ tehdään laadukkaasti.

Kunnat,  joissa elintarvikevalvontaan käytetty työpanos oli alle puolet vähimmäistarpeesta vuonna 2004:

1 Dragsfjärd
2 Hanko
3 Harjavallan seudun th ky
4 Haukipudas
5 Houtskari
6 Hämeenkyrö
7 Härkätien ktt ky
8 Iniö
9 Janakkala
10 Joutseno
11 Kajaani
12 Karjaa
13 Kokkolan seudun th ky
14 Kolari
15 Korppoo
16 Lammin-Tuuloksen ktt ky
17 Laukaa
18 Lestijärvi
19 Maaninka
20 Naantalin ktt ky
21 Nauvo
22 Nilsiä
23 Nurmijärvi
24 Oravaisten, Vöyrin ja Maksamaan th ky
25 Parainen
26 Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky
27 Perho
28 Pirkkala
29 Pyhtää
30 Ranua
31 Rautavaara
32 Rautjärvi
33 Reisjärvi
34 Salla
35 Sysmä
36 Toholampi
37 Toijala
38 Tuusula
39 Vesilahti
40 Vihti
41 Viljakkala
42 Ylihärmä

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Ulla Poutiainen-Lindfors, puh. 020 772 4306
Sähköposti: etunimi.sukunimi@elintarvikevirasto.fi (1.5. alkaen etunimi.sukunimi@evira.fi)

Kunnallisen elintarvikevalvonnan riittävyyden arviointi 2004 -raportti on Elintarvikeviraston verkkosivuilla: http://www.palvelu.fi/evi/files/55_519_365.pdf

Aihealueet: