Elintarvikevalvontaa koskeva keskeinen lainsäädäntö uudistuu

25.1.2006

<div>Elintarvikelaki kattaa kaikki elintarviketuotannon vaiheet alkutuotannosta kuluttajalle luovuttamiseen saakka. Laki koskee elintarvikkeiden ja niiden tuotannon, jakelun ja myynnin vaatimuksia sekä elintarvikkeiden markkinointia.</div>

Uusi laki tehostaa elintarvikevalvontaa. Kuntien ja valtion on laadittava valvontaa koskevat suunnitelmat ja laatujärjestelmät. Valtion vastuulla olevien tehtävien määrä lisääntyy jonkin verran.
Lain nro: 23/2006

Laki terveydensuojelulain muuttamisesta
Lain nro: 24/2006

Uusi virasto Evira aloittaa toimintansa 1.5.2006

Virastoon yhdistetään nykyinen Elintarvikevirasto, Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos EELA, Kasvintuotannon tarkastuskeskus KTTK sekä maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosaston toimeenpanotehtävät.
Eviran toimialaan kuuluu elintarvikkeiden ja maa- ja metsätalouden tuotantotarvikkeiden turvallisuuden ja laadun, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden valvonta ja tutkimus.
Lain nro: 25/2006

Uudet säädökset löytyvät sähköisenä Finlexistä (finlex, sähköinen säädöskokoelma, vuosi 2006, vihko 6)

http://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2006/20060006.pdf (suomeksi)
http://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2006/20060006.pdf (ruotsiksi)

Aihealueet: