Elintarvikevalvontatulokset samansuuntaisia koko Suomessa

30.8.2013

<p>Vähittäiskauppojen ja ravintoloiden elintarvikevalvontatietoja on toukokuun 2013 alusta lähtien julkaistu internetissä noin 5000. Oivallisen tai hyvän arvosanan on saanut noin 80 prosenttia kaikista tarkastetuista elintarvikehuoneistoista. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran koordinoiman Oiva-järjestelmän tähänastiset tarkastustulokset ovat samansuuntaisia eri puolilla maata.</p>

”Oiva on lähtenyt hyvin käyntiin koko maassa. Kokonaistarkastusmäärä on kuitenkin vielä niin pieni, että tulokset ovat vasta suuntaa antavia”, sanoo ylitarkastaja Marina Häggman Evirasta.

Tarkastustuloksista lähes puolet on Etelä-Suomen alueelta, jossa on eniten tarkastuskohteita. Reilu viidennes tuloksista on Länsi- ja Sisä-Suomen alueelta ja vähiten niitä on Lapin alueelta.

Yleisin arvosana on hyvä, joita sekä Pohjois-Suomessa että Lounais-Suomessa on noin kaksi kolmannesta annetuista arvosanoista. Muualla maassa hyvä-arvosanan on saanut noin puolet tarkastetuista yrityksistä, Lapissa vähän harvempi. Korjattavaa-arvosana on annettu koko maassa noin viidennekselle tarkastetuista yrityksistä paitsi Itä-Suomessa, jossa näiden osuus on pienempi. Huono-arvosanan on saanut koko Suomessa vain pari prosenttia kaikista tarkastetuista elintarvikehuoneistoista.

”Paikkakuntakohtaisia vertailuja on liian varhaista tehdä, koska tarkastusten määrä on vielä pieni. Se selittää osaltaan myös nyt näkyvät alueelliset erot. Kun oivallisen tai hyvän arvosanan on saanut noin 80 prosenttia kaikista tarkastetuista elintarvikehuoneistoista, elintarviketurvallisuus näyttäisi olevan hyvällä yleistasolla koko Suomessa”, arvioi Häggman.

Raportit tulossa myös ovenpieliin

Kuntien elintarvikevalvojat tekevät Oiva-järjestelmän mukaisia tarkastuksia elintarvikemyymälöihin, ravintoloihin ja suurkeittiöihin koko Suomessa. Tarkastuksen kohteena on muun muassa yrityksen yleinen hygieniataso, elintarvikkeiden lämpötilat ja pakkausmerkinnät.

”Korjattavaa on ollut muun muassa lämpötilahallinnassa, hygieniassa ja toimijoiden omavalvontasuunnitelmissa. Kun tällaisiin kohteisiin on tehty uusintatarkastus, on epäkohdat useimmiten jo korjattu”, sanoo ylitarkastaja Marina Häggman.

Valvontatietojen julkistamisella pyritään lisäämään valvonnan läpinäkyvyyttä ja antamaan kuluttajille tietoa valintojensa tueksi. Tavoitteena on myös yhdenmukaistaa tarkastuksia ja lisätä niiden vaikuttavuutta. Kun tarkastusten määrä on kasvanut, on myös oikea tieto arvioinnista lisääntynyt.

”Esimerkiksi pukuhuoneen lattialle unohtuneet kengät eivät vaikuta elintarviketurvallisuuteen eivätkä laske arvosanaa toisin kuin sitkeä huhu on kertonut. Sen sijaan lattialla jatkuvasti säilytettävät tavarat vaikeuttavat lattioiden ja tilojen puhdistamista ja sen kautta vaikuttavat yrityksen hygieniatasoon ja mahdollisesti elintarviketurvallisuuteen, selventää Häggman.

Oiva-raportti eli tarkastustulokset julkaistaan vuoden 2014 alusta internetin lisäksi myös elintarvikealan yrityksen sisäänkäynnin yhteydessä.

”Ovenpieleen ei ole tulossa hymynaamatarraa vaan koko raportti”, Häggman painottaa.

Lisää tietoa Oiva-tarkastuksista löytyy Oivan internetsivuilta: http://www.oivahymy.fi/portal/fi/tunnethan+oivan-/tarkastukset/


Lisätietoja: ylitarkastaja Marina Häggman, p. 050 562 7746, (tavoitettavissa 30.8.213 klo 11 alkaen)

Elintarvikevalvonnan tulosten esittely on osa Terve! -ympäristöterveydenhuollon näkyvyyspäivää, jonka päätapahtuma järjestetään Espoon Sello-kauppakeskuksessa perjantaina 30.8.2013 klo 10–18. Tapahtuman avulla Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) haluavat nostaa esille arkisen elinympäristömme terveellisyyttä ja turvallisuutta. Tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta ympäristöterveydenhuollosta ja tuoda esille ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistämiseksi tehtävää työtä kunnissa ja yrityksissä.

Aihealueet: