Elintarvikeviraston HACCP-ohje nyt myös ruotsiksi

24.1.2006

<div>Elintarvikeviraston laatima ohje ”HACCP-järjestelmä, periaatteet ja soveltaminen” auttaa elintarvikealan yritystä sen tuotantotoiminnan hygieenisten vaaratekijöiden arvioinnissa ja hallinnassa.</div>

HACCP on lyhennys sanoista Hazard Analysis and Critical Control Points eli vaarojen arviointi ja kriittiset hallintapisteet.

HACCP-järjestelmällä varmistetaan elintarvikkeiden turvallisuus elintarviketuotannon koko ketjussa aina raaka-aineiden käsittelystä tuotteiden jakeluun ja myyntiin asti. HACCP-järjestelmä on osa yrityksen laajempaa omavalvontaa.

HACCP-ohje on nyt julkaistu myös ruotsiksi.

Suomenkielinen ohje: http://www.elintarvikevirasto.fi/documents/72_653_201.pdf
Ruotsinkielinen ohje: http://www.elintarvikevirasto.fi/svenska/p6496.doc

Lisätietoja: elintarvikeylitarkastaja Auli Vaarala, Liha- ja kalahygienian yksikkö, puh. (09) 393 1559

Aihealueet: