Elintarvikkeiden kemialliset riskit ja niiden hallinta - tieteellinen symposium Elintarvikepäivässä 4.5.2010

28.4.2010

<p>Elintarviketuotannon ja –kaupan kasvaessa maailmanlaajuisesti myös riskit kasvavat. Samalla riskinarvioinnin merkitys on kasvanut merkittävästi. Riskinarviointia sekä Suomessa tehtyjä alan tutkimuksia ja kartoituksia esitellään Elintarvikkeiden tutkimussäätiön järjestämässä Elintarvikepäivässä 4.5.2010 Helsingin Messukeskuksessa.</p>

Ohjelmaan ensi kertaa kuuluva tieteellinen symposium käsittelee koti- ja ulkomaisten asiantuntijoiden voimin elintarvikkeiden riskinarviointia, riskinhallintaa ja –viestintää.

Tutkimus- ja kartoitustietoa esitellään mm. elintarvikkeiden ja talousveden kemiallisista vaaroista, suomalaisissa kaloissa havaituista ympäristömyrkyistä ja suomalaisesta viljasta. Kansainväliset asiantuntijat mm. Euroopan komissiosta, EFSAsta (European Food Safety Authority) esittelevät riskinarvionnin, -hallinnan ja -viestinnän käytäntöjä.

Symposium on suunniteltu Suomen lähtökohdista. Ohjelmassa halutaan tuoda esiin toimintaamme ja osaamistamme sekä yhteistyötä Euroopan unionissa, jotta pystymme varmistamaan kuluttajille turvalliset elintarvikkeet.

Luennoitsijoina ovat Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ja sektoritutkimuslaitosten asiantuntijoiden lisäksi myös edustajat EFSAsta, Euroopan komissiosta sekä elinkeinoelämän järjestöstä Belgiasta.

Elintarvikkeiden tutkimussäätiön järjestämä Elintarvikepäivä on Suomen suurin ja monipuolisin elintarvikealan tapahtuma, johon osallistuu noin 1000 alalla työskentelevää. Tapahtuma järjestetään nyt 40. kerran.

Symposiumissa on esillä mm. elintarvikkeidemme riskit Elintarvikkeiden ja talousveden kemialliset vaarat  -raportin valossa (pdf, 4184 kb).
Raportti käsittelee riskiperusteista riskinhallintaa, lainsäädäntötyötä ja viranomaisvalvontaa ja hyödyntää teollisuuden omavalvontaa pellolta pöydälle -periaatteella.

Tutustu Elintarviketeollisuusliiton  ja Elintarvikkeiden tutkimussäätiön  toimintaan.

Lue lisää EFSAn toiminnasta

Elintarvikepäivä 4.5.2010 -ohjelma ja muuta tietoa tapahtumasta.

Lisätietoja symposiumista:

Tutkimusprofessori Anja Hallikainen, p. 050 386 8433, anja.hallikainen at-merkki-kapea.gifevira.fi

 

Aihealueet: