Elintarvikkeiden markkinoinnissa käytettyjä terveysväitteitä on mahdollisuus ilmoittaa vielä 16.10.2006 saakka

2.10.2006

<div>Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on kartoittanut kevään ja kesän 2006 aikana Suomen elintarvikemarkkinoilla käytettyjä terveysväitteitä ja niiden taustalla olevaa tutkimusnäyttöä. </div>

Selvitystyö perustuu EU:ssa työn alla olevaan ravitsemus- ja terveysväiteasetukseen, jonka odotetaan valmistuvan vuoden 2006 lopulla. Asetusehdotus edellyttää, että jäsenmaat toimittavat asetuksen voimaan tuloa seuraavan vuoden aikana komissioon luettelon tietyistä yleisesti hyväksyttävistä ja keskivertokuluttajan ymmärtämistä terveysväitteistä.

Tietoa terveysväitteistä on kerätty lomakkeella, joka on ollut Elintarviketurvallisuusviraston internetsivuilla 15.3.–4.8.2006 välisenä aikana.  Lomakkeita palautettiin määräaikaan mennessä 575 kappaletta. Saaduista vastauksista on tietoa viraston kotisivuilla ja sieltä löytyy myös taulukko, josta ilmenevät lomakkeissa ilmoitetut väitetyypit sekä ravintoaineet tai muut aineet, joihin väitteet liittyvät. Mikäli taulukosta puuttuu johonkin tiettyyn aineosaan liittyvä väitetyyppi, toimijalla on mahdollisuus täyttää 2.–16.10.2006 välisenä aikana kotisivuilta löytyvä lomake. Lomakkeen voivat täyttää kaikki halukkaat, muun muassa markkinoilla toimivat elintarvikealan yritykset, raaka-ainetoimittajat, asiantuntijat, potilasjärjestöjen edustajat, viranomaiset ym. Väitteitä käyttävien yritysten kannattaa vastata kyselyyn, koska asetuksen voimaantulon jälkeen jatkossa voi käyttää vain EU:n tulevaan rekisteriin hyväksyttyjä väitteitä.

Selvityksen kohteena ovat asetusehdotuksen 13 artiklassa kuvatut väitteet, jotka voivat koskea:

a) ravintoaineen tai muun aineen vaikutusta kasvuun, kehitykseen ja elimistön toimintaan, tai
b) psykologisia toimintoja ja käyttäytymistä, tai   
c) laihtumista, painon kontrollointia, näläntunteen vähentymistä, kylläisyyden tunteen lisääntymistä tai ruokavalion energiasisällön vähentymistä   

Muut elintarvikkeiden markkinoinnissa käytetyt väitteet kuten väitteet tuotteen ravitsemuksellisista ominaisuuksista (esimerkiksi runsaskuituinen, hyvä kalsiumin lähde) tai sairauden riskin vähentämiseen liittyvät väitteet eivät kuulu tämän selvityksen piiriin. Lääkkeelliseksi katsottavat väitteet eli viittaukset siihen, että elintarvike tai sen ainesosat voisivat ehkäistä, hoitaa tai parantaa sairauksia eivät ole elintarvikkeiden markkinoinnissa jatkossakaan sallittuja. Viraston kotisivuille on koottu esimerkkejä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran lääkkeellisiksi katsomista väitteistä.

Lomakkeiden avulla saatuja tuloksia esitellään 11.12.2006 asianosaisille järjestettävässä seminaarissa. Seminaarin avulla pyritään kehittämään yhteistä näkemystä siitä, mitkä ovat yleisesti hyväksyttyjä ja kuluttajan ymmärtämiä elintoimintoväitteitä sekä millä edellytyksillä niitä saisi esittää. Selvityksen tuloksista julkaistaan raportti tammikuussa 2007.

Lisätietoa hankkeesta löytyy Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran internetsivuilta kohdasta Terveysväitekysely.

Lisätietoja:
Terveysväitekysely:
Sirpa Sarlio-Lähteenkorva, Evira, p. 020 77 24283 tai 050 386 8430
Kaisa Vaihia, Evira, p. 020 77 24295 tai 050 434 2203
Sähköposti: etunimi.sukunimiat-merkki.gifevira.fi

EU:n ravitsemus- ja terveysväiteasetus:
Anne Haikonen, KTM, p. (09) 1606 3654
Sähköposti: etunimi.sukunimiat-merkki.gifktm.fi

Aihealueet: