Elintarvikkeiden markkinointiin hyväksyttiin 222 toiminnallista terveysväitettä

21.5.2012

<p>Euroopan komissio on hyväksynyt ensimmäiset 222 toiminnallista terveysväitettä käytettäväksi elintarvikkeiden markkinoinnissa. Ei-hyväksyttyjen listalle joutuneet väitteet on poistettava elintarvikkeiden markkinoinnista puolen vuoden kuluessa.</p>

Toiminnallisilla terveysväitteillä tarkoitetaan terveysväitteitä, jotka kuvaavat ravintoaineen tai muun aineen vaikutusta elimistön kasvuun, kehitykseen tai elimistön toimintaan, psykologisiin toimintoihin ja käyttäytymiseen tai laihtumiseen ja painon kontrollointiin.

On tärkeää, että kuluttajat voivat luottaa elintarvikkeiden terveysvaikutusten todenmukaisuuteen. Terveysväitteet hyväksytään vain tieteellisen näytön perusteella. Euroopan komissio on julkaissut listan myös niistä terveysväitteistä, joiden taustalla ei katsottu olevan riittävää tieteellistä näyttöä ja joita ei hyväksytty käyttöön. Hyväksyttyjen ja ei-hyväksyttyjen väitteiden lista täydentyy vielä myöhemmin Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSAn ja Euroopan komission jatkaessa terveysväitteiden käsittelyä.

Yritykset ovat vastuussa käyttämistään väitteistä. Yrityksen tulee huolehtia, että kaikki väitteiden käytön edellyttämät merkinnät on tehty pakkauksiin.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira toimii Suomen kansallisena toimivaltaisena viranomaisena, joka toimittaa väitehakemukset EFSAlle arvioitavaksi. Eviran tehtäviin kuuluu johtaa, ohjata ja kehittää ravitsemus- ja terveysväitteiden valvontaa Suomessa. Ensisijaisesti paikalliset elintarvikevalvontaviranomaiset valvovat väiteasetuksen vaatimusten toteutumista.

Lisää tietoa aiheesta:


Lisätietoja:
Ylitarkastaja Kaisa Kukkonen, Evira, p. 050 386 8430, kaisa.kukkonen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi
Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen, MMM, p. 050 369 7618, anne.haikonen at-merkki.gif : 1Kb mmm.fi (tavoitettavissa 22.5 alkaen)

Aihealueet: