Elintarvikkeiden mikrobiologiset näytteenotto- ja analyysiohjeet julkaistu

9.6.2009

<p>Evira on valmistellut kaksi ohjetta elintarvikkeiden mikrobiologisesta näytteenotosta ja analyyseistä. Ohjeissa korostetaan, että näytteenoton ja analyysien suunnittelussa tulee ottaa huomioon riskiperusteisuus sekä omavalvonnassa että viranomaisvalvonnassa.</p>

Eviran ohje 10501/1 Elintarvikkeiden mikrobiologiset vaatimukset, komission asetuksen (EY) No 2073/2005 soveltaminen on suunnattu elintarvikealan toimijoille. Asetuksessa säädetään omavalvonnassa vaadittava näytteenottotiheys vain teurasruhoille sekä jauhelihalle, raakalihavalmisteille ja mekaanisesti erotetulle lihalle niitä valmistavissa laitoksissa. Ohjeessa suositellaan näytteenoton vähimmäistiheyksiä niiden mikrobiologisten vaatimusten osalta, joille mikrobikriteeriasetuksessa ei ole annettu näytteenottotiheyksiä.

Eviran ohje 10502/1 Elintarvikkeiden mikrobiologinen näytteenotto ja analyysit on suunnattu elintarvikevalvontaviranomaisille selventämään, kuinka yhteisölainsäädännössä asetettuja elintarvikkeiden mikrobiologisia vaatimuksia sovelletaan viranomaisvalvonnassa. Viranomaisille suositellaan patogeeniprojektien toteuttamista alueellaan.

Ohjeet on julkaistu Eviran internetsivuilla:
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/tilauspalvelu/oppaat___handbocker___guidebooks/  
Ohjeet käännetään ruotsiksi.

Lisätietoja: johtaja Maija Hatakka, p. 020 77 24246, 040 835 9810

 

Aihealueet: