Elintarvikkeiden suolapitoisuuksien omavalvontaa tehostettava yrityksissä

10.6.2011

<p>Elintarviketurvallisuusvirasto Evira selvitti kyselytutkimuksella loppuvuodesta 2010, miten valmistajat ja viranomaiset ovat tutkineet elintarvikepakkauksissa ilmoitettujen suolapitoisuuksien paikkansapitävyyttä. Ylityksiä löytyi lihavalmisteista, leivistä, kalavalmisteista sekä puolivalmiista ja valmiista ruoista. Huolestuttavaa on erityisesti se, että leipänäytteissä oli paljon ylityksiä, koska leivällä on merkittävä osuus kuluttajien päivittäisessä ruokavaliossa.</p>

Niiden valvontaviranomaisten määrä, jotka olivat ottaneet suolapitoisuusnäytteitä, ei ollut kovin suuri. Selvitys antaa kuitenkin viitteitä siitä, että suolapitoisuuksien omavalvontaa ja viranomaisvalvontaa on syytä tehostaa. Kuluttajien tulee voida luottaa suolamerkintöjen oikeellisuuteen, jotta he voivat tehdä oikeansuuntaisia valintoja terveytensä kannalta.

Valvontaviranomaisista 82 % ilmoitti, että alueella olevista valmistajista joko kaikki tai vähintään kolmannes oli sisällyttänyt suolapitoisuustutkimuksia omavalvontasuunnitelmaansa. Viranomaisista 73 % puolestaan ilmoitti, että valmistajat tutkituttivat suolapitoisuuksia suunnitelmansa mukaisesti ainakin osittain. Runsaan kolmasosan mukaan tutkimuksissa oli havaittu ylityksiä. Kyselyyn vastanneista 70 % ilmoitti, että valmistaja oli ryhtynyt toimenpiteisiin, ottanut uusintanäytteitä, korjannut pakkausmerkintöjä tai muuttanut reseptiä.

Tutkimukset ovat vain yksi keino varmistaa, että pakkauksessa ilmoitettu suolapitoisuus pitää paikkansa. Ensisijaisesti valvontaviranomaisten tulee varmistaa, että valmistajat varmistavat reseptien ja huolellisen suolan annostelun avulla sen, että pakkauksissa ilmoitetut suolapitoisuudet eivät ylity. Tältä osin valvontaviranomaisten toimenpiteet olivat oikeansuuntaisia, viranomaisista 93 % oli kehottanut valmistajaa tehostamaan suolapitoisuuden omavalvontaa.

Suolapitoisuus pitää ilmoittaa painoprosentteina seuraavien elintarvikkeiden pakkauksissa: juustot, makkarat ja muut lihavalmisteet, kalavalmisteet, ruokaleivät, näkkileivät ja hapankorput, liemet, keitot ja kastikkeet, muut puolivalmiit tai valmiit ruoat sekä ruokasuolaa sisältävät maustevalmisteet. Viimeksi mainittuja lukuun ottamatta niissä pitää olla lisäksi merkintä ”voimakassuolainen” määrättyjen rajojen ylittyessä. Tämä koskee lisäksi aamiaisviljavalmisteita.

Lisää tietoa suolapitoisuusselvityksestä: http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valmistus_ja_myynti/pakkausmerkinnat_/suolapitoisuusselvitys_/

Lisätietoja: ylitarkastaja Tytti Itkonen, p. 02077 24296, tytti.itkonen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Aihealueet: