Elintarvikkeiden takaisinvetojen määrä väheni vuonna 2014

9.3.2015

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tietojen mukaan Suomessa vedettiin elintarvikkeita pois markkinoilta 120 kertaa vuonna 2014. Määrä on noin kymmenen prosenttia edellisvuotta pienempi. Yleisin syy takaisinvetoon oli kasvinsuojeluaineiden tai lisäaineiden virheellinen käyttö.

”Takaisinvedetyissä elintarvikkeissa oli käytetty kiellettyjä lisäaineita tai liian suuria määriä lisäaineita. Liian suuria jäämiä kasvinsuojeluaineista löytyi myös”, sanoo ylitarkastaja Mika Varjonen Evirasta.

Useiden takaisinvetojen syynä olivat EU:n alueella kiellettyjen kasvinsuojeluaineiden jäämät. Näitä jäämiä löytyi pääosin EU:n ulkopuolelta tuoduissa elintarvikkeista.

Allergeenivirheiden määrä selvässä laskussa                                                

Vuonna 2014 allergeenivirheiden osuus takaisinvedoista oli kahdeksan prosenttia. Joinakin vuosina allergeenivirheitä on löytynyt selvästi enemmän, ja osuus takaisinvedoista on ollut jopa 20 prosenttia. Allergeenivirheestä on kysymys, jos elintarvikkeessa on joillekin kuluttajille allergiaa aiheuttavaa ainesosaa, mutta tästä ei ole mainintaa pakkausmerkinnöissä.

Useita syitä takaisinvetojen määrään

Viime vuosina elintarvikkeiden takaisinvetojen määrä on kasvanut jatkuvasti. Kasvuun on useita syitä eikä yhtä yksittäistä selittävää tekijää ole. Esimerkiksi virheellisen pakkaamisen mahdollisuus on lisääntynyt elintarvikkeiden määrän kasvaessa. Elintarvikealan yrittäjien omavalvontaosaaminen on kehittynyt. Myös kuluttajat ilmoittavat entistä herkemmin havaitsemistaan virheistä elintarvikkeissa.

Lue lisää:
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valmistus+ja+myynti/takaisinvedot/elintarvikkeiden+takaisinvetojen+maarat/

Lisätietoja:
ylitarkastaja Mika Varjonen, p. 050 386 8416

 

Aihealueet: