Elintarvikkeiden vierasaineista uudistettu kattava tietopaketti

4.2.2010

<p>”Elintarvikkeiden ja talousveden kemialliset vaarat” on perusteellinen <br />selvitys noin 40 vierasaineesta, jotka kattavat laajasti koko elintarvikkeiden tuotantoketjun. Uudistettu raportti on ilmestynyt Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran julkaisusarjassa ja luettavissa Evira.fi -verkkopalvelussa. Raportissa kuvataan vierasaineiden esiintymistä elintarvikkeissa, niiden tutkimusta ja saanninarviointia, terveydellisiä haittavaikutuksia ja tärkeimpiä valvontatarpeita. Raportti palvelee sekä eri viranomaisia ja tutkijoita että aihepiiristä kiinnostuneita kuluttajia.</p>

Vierasaineet yksissä kansissa
Elintarvikkeiden ja talousveden kemialliset vaarat -raporttiin on koottu runsaasti tietoa, jota tarvitaan erityisesti riskinhallintaa varten; esimerkiksi tietoa esiintymisestä, tutkimuksesta, saannista, terveydellisistä haittavaikutuksista ja valvonnan tarpeista. Monet vierasaineet ovat hyvin ajankohtaisia ja ne ovat mukana EU:n lainsäädännön valmistelutyössä.

Raportti on helppokäyttöinen ja selkeä monine taulukoineen ja kuvineen. Siitä löytyvät helposti eri vierasaineita kuvaavat tärkeimmät tiedot ja ominaisuudet, uusimmat tutkimustulokset ja kansainväliset riskinarvioinnit sekä vierasaineiden pitoisuustietoja etenkin kotimaisista elintarvikkeista. Vierasaineiden arvioituja saantimääriä elintarvikkeista voi verrata vierasaineille asetettuihin siedettäviin enimmäissaantimääriin tai vaikkapa verrata näitä turvallisuutta kuvaavia suureita eri vierasaineiden kesken.

Yhteensä 20 suomalaista vierasaineasiantuntijaa eri sektoritutkimuslaitoksista ja eri hallinnonaloilta on osallistunut raportin sisällön kirjoittamiseen ja tarkistamistyöhön. Raportin pohjana oli vuonna 2002 julkaistu ”Riskiraportti Elintarvikkeiden ja talousveden kemiallisista vaaroista” -valvontaopas.

Raportti on tehty mahdollisimman laajalle käyttäjäkunnalle. Valvontaviranomaiset löytävät nopeasti tietoa voimassa olevasta vierasainelainsäädännöstä ja suositelluista valvontatoimenpiteistä. Raportti soveltuu myös yliopistotason opetusmateriaaliksi. Kuluttajat voivat puolestaan tehdä ostopäätöksiinsä ja ruokavalioonsa liittyviä ratkaisuja raportin antaman tiedon pohjalta.

Raportti on luettavissa Evira.fi -verkkopalvelun Tilauspalvelussa: http://www.evira.fi/portal/fi/evira/tilauspalvelu/julkaisut___publikationer___publications/eviran_julkaisuja_2009/13_2009/

Vastaava ruotsinkielinen versio julkaistaan myöhemmin.

Lisätietoja:
Tutkimusprofessori Anja Hallikainen, päätoimittaja, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, riskinarviointiyksikkö, p. 050 386 8433

Ylitarkastaja Ulla Karlström, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, tuoteturvallisuusyksikkö, p. 040 487 7798

 

Aihealueet: