Elintarvikkeiden virheelliset merkinnät voivat olla vaaraksi allergikoille

4.6.2012

<p>Uuden pohjoismaisen valvontaraportin mukaan monien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä allergisoivat ainesosat on merkitty virheellisesti. Tästä voi aiheutua vakava terveysriski allergikoille. Allergisia reaktioita mahdollisesti aiheuttavat ainesosat on aina ilmoitettava tuotteessa niiden määrästä riippumatta. Raportin mukaan elintarvikkeissa käytetään myös perusteettomasti varoitusmerkintää "saattaa sisältää pieniä määriä". Tällaisen merkinnän kritiikitön käyttö voi supistaa allergikoille tarjolla olevaa elintarvikevalikoimaa.</p>

Norja, Ruotsi, Tanska ja Suomi toteuttivat vuonna 2011 yhteisen pohjoismaisen valvontaprojektin, jonka tarkoituksena oli selvittää, noudattavatko pohjoismaiset elintarvikkeiden valmistajat ja maahantuojat allergisoivien ainesosien merkitsemistä koskevia määräyksiä. Tyypillisiä esimerkkejä tällaisista ainesosista ovat maito, kananmuna, kalat ja äyriäiset, tietyt pähkinät, soija ja gluteenia sisältävät viljatuotteet. Tällaiset ainesosat on aina ilmoitettava niiden määrästä riippumatta. Yhteensä projektissa tarkastettiin 1 095 tuotetta ja 464 yritystä. Tarkastettavia tuotteita olivat erityyppiset valmisruoat ja puolivalmisteet, aamiaisviljavalmisteet, leivontamiksit, keksit ja leipä, makeiset, snacksit ja jälkiruoat.

Vakava terveysriski

Virheellisten merkintöjen seuraukset voivat olla hyvin vakavia allergikoille. Virheitä allergisoivien ainesosien ilmoittamiseen liittyen todettiin 20 prosentissa tarkastetuista tuotteista. Syynä oli muun muassa se, että allergeeneja ei ollut merkitty oikein ja yksiselitteisesti ainesosaluetteloon ja että tuotteen resepti (todellinen sisältö) ja pakkauksen ainesosaluettelo eivät vastanneet toisiaan. Pohjoismaiset elintarvikeviranomaiset pitävät havaintoja hyvin vakavina, koska näissä tapauksissa allergiset kuluttajat eivät saa riittäviä tietoja turvallisten ruokavalintojen tekemiseen.

Ruoka on turvallista Pohjoismaissa

Näin suuresta virheellisten merkintöjen määrästä kertova valvontaraportti osoittaa hyvin, että alalla on paljon parannettavaa. On kuitenkin tärkeää korostaa, ettei pohjoismaisilla kuluttajilla ole syytä huoleen, allergikoillakaan. Valvonta toimii. Syömme Pohjoismaissa turvallista ruokaa.

Yritykset vastaavat pakkausmerkinnöistä – toimintatavoissa parannettavaa

Vastuu pakkausmerkintöjen oikeellisuudesta on yrityksillä. Tämä koskee sekä tuotteita valmistavia että tuotteita pohjoismaisille markkinoille tuovia yrityksiä. Jotta yritykset hallitsisivat omien ja maahantuotujen tuotteiden sisällön, tulee niillä olla hyvät sisäiset työkäytännöt. Vain runsaalla puolella tarkastetuista yrityksistä työkäytännöt olivat kunnossa.

Varoitusmerkinnän "saattaa sisältää pieniä määriä" harhaanjohtava käyttö

Tarkastetuista tuotteista 36 prosenttia oli merkitty varoituksella "saattaa sisältää pieniä määriä”. On tärkeää, että yritykset käyttävät tällaista allergeenivaroitusmerkintää vain silloin, kun siihen on todellista aihetta, jotta se ei johda kuluttajaa harhaan. Jos monissa tuotteissa käytetään perusteettomasti varoitusta, voi allergikoille tarjolla oleva tuotevalikoima supistua tarpeettomasti. Raportissa kuvattujen havaintojen mukaan noin kolmasosa yrityksistä ei ollut tutkinut riittävän tarkkaan, oliko varoituksen "saattaa sisältää pieniä määriä" käyttö niiden omissa tai maahantuomissa tuotteissa perusteltua.

Elintarvikealalla on ymmärrettävä merkintöjen tärkeys

Valvontaprojektin tulokset viittaavat siihen, että elintarvikkeiden tuottajien ja maahantuojien olisi ymmärrettävä paremmin, kuinka tärkeää on merkitä elintarvikkeet oikein.

Pohjoismaiset elintarvikeviranomaiset toivovat, että tämän valvontahankkeen tulokset voivat osaltaan auttaa tätä. Pohjoismaat ovat myös laatineet keskustelupaperin ja ehdotuksen allergeenivaroitusmerkintöjen kriteereiksi. Tavoitteena on antaa panos keskusteluun edellä mainittujen kriteereiden kehittämiseen sekä Pohjoismaissa että EU:ssa.

Valvontaraportin tiivistelmä suomeksi:
Evira.fi > Elintarvikkeet > Tietoa elintarvikkeista > Ruoka-allergeenit > Elintarvikealan toimijan, valvontaviranomaisten ja kuluttajan vastuu > Valvontahankkeet

Valvontaraportti
Märkning av allergener och ”kan innehålla spår av” allergener
Nordiska ministerrådet. TemaNord 2012:528. ISBN 978-92-893-2354-3
http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2012-528

Lisätietoja:
Ylitarkastaja, jaostopäällikkö Annika Nurttila, Evira, p. 050 557 6414

Aihealueet: