Elintarvikkeita ja rehuja koskeva nopea hälytysjärjestelmä RASFF

18.7.2007

<div>Elintarviketurvallisuusvirasto Evira toimii elintarvikkeita ja rehuja koskevan nopean hälytysjärjestelmän (RASFF = Rapid Alert System for Food and Feed) virallisena kansallisena yhteyspisteenä. Järjestelmässä ovat mukana Euroopan unionin jäsenvaltiot, komissio ja elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA. Sen avulla jäsenvaltioille voidaan tiedottaa nopeasti elintarvikkeista tai rehuista ihmisten terveydelle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vaaroista.</div>

RASFF-järjestelmän Suomen yhteyspisteen tehtävänä Evirassa on tiedottaa elintarvikkeita ja rehuja koskevista ilmoituksista muille viranomaisille ja tarvittaessa eri yhteystahoille sekä selvittää, onko kyseisiä elintarvikkeita ja rehuja tuotu Suomeen. Yhteyspisteestä lähetetään lisäksi Suomen tekemät ilmoitukset komissiolle, joka lähettää ne edelleen kaikille jäsenvaltioille. Euroopan unioniin kuuluvien valtioiden ja EFTA-maiden lisäksi ilmoituksia saavat kolmannet maat, joiden tuotteista on tehty ilmoitus. Järjestelmää käytetään myös muuhun tiedonvälitykseen komission, EFSAn ja jäsenvaltioiden kesken.

RASFF-järjestelmään tehdään paljon ilmoituksia ja niiden määrä on noussut vuosittain. Ilmoitusten määrä tasaantui vuonna 2006, jolloin uusia ilmoituksia tehtiin yhteensä 2874 ja kaikkien ilmoitusten määrä laski 4,6 % ollen 6594 (6897 vuonna 2005). Suomi on järjestelmänsä aktiivinen toimija ja sen tekemien uusien ilmoitusten määrä nousi edelleen ollen 79 (75 vuonna 2005). Niistä 64 koski elintarvikkeita ja 15 rehuja. Yleisimpiä aiheita Suomen tekemissä ilmoituksissa olivat eurooppalaisten rehujen salmonella, USA:laisten ravintolisien säteilyttäminen, thaimaalaisten kasvisten salmonella, kiinalaisten astioiden migraatio sekä pähkinöiden ja manteleiden aflatoksiinit. 

Komissio julkaisee viikottaisia tietoja RASFF-ilmoituksista ja laatii laajan vuosiraportin. Viikkolistat ja vuosiraportit löytyvät komission omilta sivuilta osoitteesta

http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm


Lisätietoja
Ylitarkastaja Hilpi Jenu, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, p. 0207724311

Aihealueet: