Emakkojen tautiseurantaohjelman edustavuus arvioitiin

4.4.2012

<p>Sikojen tautitilannetta seurataan Suomessa monen taudin varalta. Vuosittainen emakkojen tautiseuranta perustuu noin tuhanteen teurastettavista emakoista otettuun verinäytteeseen. Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa laaditussa selvityksessä arvioitiin emakkojen seurantaohjelmien edustavuutta Aujeszkyn, PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome)- ja TGE (Transmissible gastroenteritis) -tautien osalta. Näitä tauteja ei tällä hetkellä esiinny Suomessa ja viimeisimmästä havainnosta (TGE) on jo yli 30 vuotta.</p>

Aujeskyn, PRRS- ja TGE –taudit eivät tartu ihmiseen.

Seurantaohjelmat toteutuneet Suomessa suunnitellusti

Seurantaohjelmat ovat Suomessa toteutuneet suunnitelmien mukaisesti tarkasteltuina vuosina (2008-2009). Seuranta on kohdistunut sikaloihin satunnaisesti, suunnitellut näytemäärät ovat toteutuneet ja kohdistuivat teurastamoihin, jotka teurastavat yli 99 prosenttia Suomessa teurastettavista emakoista.

Seurantaohjelman herkkyyttä tutkittiin simulaatiomallilla

Tulosten mukaan seurantaohjelma tunnistaa herkimmin taudeista PRRS:n ja epäherkimmin TGE:n. Tämä johtuu tautien erilaisesta esiintymistiheydestä tiloilla ja analyysimenetelmien herkkyyseroista.

Yksittäisenkin vuoden tulosten perusteella voidaan varmistua siitä, etteivät taudit ole muuttuneet Suomessa endeemisiksi eli kotoperäisiksi. Sen sijaan tautivapauden osoittamiseksi yhden vuoden seurantaohjelman tulokset eivät ole riittäviä.

Tautivapauden osoittaminen tehostuu, jos tässä raportissa arvioidun seurantaohjelman tuloksiin yhdistettäisiin muu oireisiin ja verinäytteisiin perustuva tautiseuranta, sekä arviot tautien maassa leviämisestä ja maahantuloriskistä.

Lue raportti Emakoiden AD-, TGE- ja PRRS- seurantaohjelmien edustavuuden arviointi

Lue lisää Aujeszkyn, PRRS- ja TGE -taudeista

Lisätietoja:
Erikoistutkija Tapani Lyytikäinen, riskinarvioinnin tutkimusyksikkö, p. 0400 614 380
Erikoistutkija Leena Sahlström, riskinarvioinnin tutkimusyksikkö, p. 040 489 3375
Erikoistutkija Jonna Kyyrö, riskinarvioinnin tutkimusyksikkö, p. 040 548 0071

Aihealueet: