Ennätysmäärä uusia luomutiloja ja -yrityksiä

10.9.2012

<p>Maataloustuotannon luomuvalvontaan on tänä vuonna liittynyt 365 luomutilaa, mikä on enemmän kuin yhtenäkään vuonna 2000-luvulla. Tänä vuonna eläintuotannon luomuvalvontaan on hakenut jo 113 eläintilaa, mikä on lähes yhtä paljon kuin kolmena edellisenä vuotena yhteensä. Suomessa on nyt noin 4 300 luomuviljelijää. Myös luomuelintarvikkeiden valmistus lisääntyy, noin 100 yritystä on liittynyt valvontaan vuodenvaihteen jälkeen.</p>

Siirtyvien uusien tilojen ja uutta peltoalaa hankkineiden vanhojen luomutilojen peltoalan kasvu nostaa luomuviljellyn peltoalan noin 205 000 hehtaariin eli yhdeksään prosenttiin koko maan peltoalasta. Hallitusohjelmaan liittyvän luomukehittämisohjelman tavoitteena on vähintään 20 prosentin osuus peltoalasta luomutuotantoon vuoteen 2020 mennessä.

Erityinen ryhmä uusia luomuviljelijöitä ovat nuoret tilanjatkajat, jotka siirtävät luomuun kerralla sekä pellot että eläimet. Useimmat uusista luomuviljelijöistä hakevat myös luonnonmukaisen tuotannon erityistukea. Keskikokoisella luomutilalla on peltoa noin 48 hehtaaria, mikä on 10 hehtaaria enemmän kuin tavanomaisilla tiloilla keskimäärin.

Ahvenmaalla ja Kainuussa tavoite on jo ylitetty ja Pohjois-Karjalassa ollaan enää prosenttiyksikön päässä. Eniten kirimistä on Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa, joissa luomu on pelloista alle viisi prosenttia.

Luomutuotannon kasvulle myönteinen ilmapiiri

Luomutuotannon kasvuun vaikuttaa hyvä markkinatilanne, luomulle myönteinen asenneilmapiiri sekä EU:n maaseudun kehittämisohjelman uuden tukikauden alkaminen vuonna 2014. Myös tuotantopanosten kuten keinolannoitteiden ja rehujen kasvavat hinnat haastavat pohtimaan kannattavampia vaihtoehtoja.

Tiedot luomutilojen määrästä, viljelyaloista ja eläimistä täsmentyvät sitä mukaa, kuin uusille luomuvalvontaa ELY-keskuksilta hakeville tiloille tehdään alkutarkastukset. Valvontaan kuuluville tiloille tehdään tarkastuskäynti vähintään kerran vuodessa.

Maataloustuotannon lisäksi myös luomuelintarvikkeiden valmistaminen on vahvassa kasvussa. Luomuvalvontaan kuuluvien elintarvikealan toimijoiden määrä kasvoi viime vuonna 11 prosentilla ja vuoden 2011 lopussa toimijoita oli 487. Tänä vuonna valvontaan on liittynyt jo lähes sata uutta toimijaa, erityisesti leipomoita ja paistopisteitä.

Luomutilastoja:
Evira.fi > Asiakokonaisuudet > Luomu > Tilastot ja tietohaut

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Beata Meinander, Evira, p. 0400 571 033
Ylitarkastaja Sampsa Heinonen, Evira, p. 050 575 1481

Aihealueet: