Ensimmäinen elintarvikkeita koskeva hyvän käytännön ohje arvioitu

24.9.2010

<p>Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on arvioinut ensimmäisen elintarvikehygienia-alan hyvän käytännön ohjeen. Ohje on laadittu ravintoloille.</p>

Hyvän käytännön ohjeet ovat toimialan laatimia hygienia- tai HACCP-ohjeita. Niissä annetaan toimijoille käytännön ohjeita siitä, miten toteutetaan lainsäädännön vaatimuksia ja tuotetaan turvallisia elintarvikkeita. Evira arvioi nämä ohjeet ja lähettää arvioinnista tiedon Euroopan komissiolle. Hyvät teollisen rehuntuotannon toimintatavat -ohje arvioitiin viime vuonna. Omavalvonta ravintoloissa, elintarvikkeet -ohje on ensimmäinen elintarvikkeisiin liittyvä arvioitu ohje. Evira kannustaa elinkeinon edustajia ohjeiden laatimiseen, koska niistä on suuri apu toimijoille ja samalla ne yhtenäistävät valvontaa eri puolilla Suomea ja myös kaikissa muissa EU:n jäsenmaissa.

Ravintola-ala on Matkailu- ja ravintolapalvelut ry:n johdolla laatinut tämän omavalvonta-ohjeistuksen ravintoloille. Ohje sisältää omavalvontaan liittyvän säädöstaustan, yleisohjeistuksen ja lomakepohjat. Ravintolat voivat täydentää ohjetta kirjaamalla siihen omaan toimintaansa liittyviä erityispiirteitä.

Ohjeiden käyttö on vapaaehtoista, mutta jos toimija on ottanut ohjeen osaksi omavalvontaansa, valvojan tulee ottaa se huomioon valvonnassa. Valvojan tulee tarkistaa, onko ohje käyttökelpoinen kyseessä olevassa valvontakohteessa ja onko ohjetta sovellettu oikein.

Hyvän käytännön ohjeista säädetään yleisessä elintarvikehygienia-asetuksessa (EY) N:o 852/2004, sekä rehuhygienia-asetuksessa (EY) N:o 183/2005 on vastaavat rehuja koskevat määräykset.

Tämä omavalvontaohjeistus on saatavilla maksutta MaRan jäsenille osoitteessa www.mara.fi ja muut voivat tilata sitä maksua vastaan osoitteesta www.restamark.fi

Lisätietoja:
varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi, p. 040 736 7705, MaRa ry
ylitarkastaja Mari Laihonen, p. 050 386 8437, Evira

 

Aihealueet: