Ensimmäinen ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma on valmistunut

21.12.2006

<div>Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Kuluttajavirasto ja Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus (STTV) ovat laatineet yhteistyössä ympäristöterveydenhuollon yhteisen valtakunnallisen valvontaohjelman vuodelle 2007. Valvontaohjelma on askel kohti kunnallisen ympäristöterveydenhuollon yhteistä ohjausta. Tavoitteena on kehittää ympäristöterveydenhuollon valvonnan suunnitelmallisuutta ja laadukkuutta, mitä edellyttää ympäristöterveydenhuollon valvonnan maksullisuuden lisääntyminen.</div>

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma on laadittu vuodelle 2007 ensimmäisen kerran. Sen tavoitteena on koordinoida ympäristöterveydenhuoltoa ohjaavien keskusvirastojen toimintaa niin, että kuntia ohjaavat toimialakohtaiset valvontaohjelmat olisivat keskeisten periaatteiden suhteen yhteneväiset. Ympäristöterveydenhuollon toimialakohtaisia valvontaohjelmia ovat elintarvikevalvontaohjelma, eläintauti- ja hyvinvointivalvontaohjelma, kemikaalilain valvontaohjelma, terveydensuojelun valvontaohjelma, tuoteturvallisuuden valvontaohjelma ja tupakkalain valvontaohjelma.

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma sisältää yhteiset periaatteet mm. tarkastusten sisällölle, valvontakohdetyyppien riskinarvioinnille ja riskiluokitukselle sekä valvontakohdetyyppien tarkastustiheydelle, tarkastukseen keskimääräisesti käytettävälle ajalle, näytteenotolle ja valvontaprojektien ohjaukselle, kunnan valvontasuunnitelman toteutumisen arviointiohjeen sisällölle sekä raportointiohjeelle.

Kuntien tehtävänä on vastuulleen kuuluvan ympäristöterveydenhuollon toteuttaminen. Ympäristöterveydenhuollon yhteisen valtakunnallisen valvontaohjelman tarkoituksena on antaa kunnille eväitä laatia kaikkia ympäristöterveydenhuollon osa-alueita tasapuolisesti huomioiva kunnallinen valvontasuunnitelma.

Valvontaohjelmien ja -suunnitelmien avulla on tarkoitus kehittää ja parantaa valvontatyön suunnitelmallisuutta ja laatua kunnissa. Suunnitelmallisesta valvonnasta kuntien tulee periä maksu. Evira, Kuluttajavirasto ja STTV pitävät tärkeänä, että suunnitelmallisesta valvonnasta perittävät maksut voitaisiin kohdistaa kunnallisen ympäristöterveydenhuollon valvonnan voimavarojen kehittämiseen.

Keskusviranomaiset pyrkivät jatkossa entistä tiiviimpään yhteistyöhön kuntien ohjauksessa.

Julkaisu luettavissa Eviran internet-sivuilla: http://www.palvelu.fi/evi/files/55_519_471.pdf


Lisätietoja:    

Evira
Lakimies Jorma Pitkänen, p. 020 77 24303 ja ylitarkastaja Ulla Poutiainen-Lindfors, p. 020 77 24306
Kuluttajavirasto

Ylitarkastaja Kaarina Kärnä, p. (09) 7726 7351
STTV

Ympäristöterveyspäällikkö Merja Vuori, p. (09) 3967 2805 ja ylitarkastaja Matti Karuvaara, p. (09) 3967 2808

 

Aihealueet: