Ensimmäiset elintarvikevalvonnan valvontatiedot on julkistettu

31.5.2011

<p>Ensimmäiset kuntien valvontaviranomaisten tekemät elintarvikevalvontatarkastusten tulokset on julkaistu internetissä. Oiva-järjestelmä on Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran koordinoima elintarvikevalvontatietojen julkistamisen pilotti. Tavoitteena on antaa kuluttajille enemmän tietoa ja lisätä viranomaistoiminnan avoimuutta.</p>

Oivassa yritysten valvontatulokset julkaistaan tarkastusraporttien avulla. Tarkastusraportissa tulokset esitetään hymynaamasymbolein. Tarkastukset kohdistuvat perusasioihin, kuten hygieniakäytäntöihin, tuoteturvallisuuteen, pakkausmerkintöihin ja toimintatapoihin. Kaikki tarkastusten tulokset ovat nähtävissä Oiva-pilotin internetsivuilla. Oiva-tarkastusraportin julkaiseminen yrityksen sisäänkäynnin yhteydessä on kuitenkin pilotin aikana vapaaehtoista.

Oiva-tarkastukset ovat alkaneet huhtikuussa. Tarkastuksia tehdään viidellä pilottialueella elintarvikemyymälöihin ja ravintoloihin.

Oiva-pilotin tavoitteena on antaa kuluttajille enemmän tietoa omien valintojensa tueksi. Yrityksillä on mahdollisuus kertoa, että oma toiminta yrityksessä on hyvällä mallilla. Tavoitteena on myös lisätä viranomaistoiminnan avoimuutta. Oivan arviointi perustuu lainsäädännön vaatimuksiin.

 Lisää tietoa Oiva-pilotista: http://www.oivahymy.fi

Tarkastusraportit: http://www.oivahymy.fi/portal/fi/hae_myymalaa_tai_ravintolaa/

Lisätietoja: ylitarkastaja Anna Huttunen, p.050 358 0878, anna.huttunen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Aihealueet: