Ensisaapumisvalvonnan valtiollistaminen käynnistyy 1.5.2008

27.12.2007

<div>Eläimistä saatavien elintarvikkeiden ensisaapumisvalvonnan siirtoa kuntien vastuulta valtion vastuulle myöhennetään neljällä kuukaudella. Siten ensisaapumistoiminnan valtiollinen valvonta alkaa 1.5.2008 aiemmin säädetyn 1.1.2008 sijasta. Aikataulun muutoksen johdosta kunnat vastaavat ensisaapumisvalvonnasta neljä kuukautta aiemmin suunniteltua pidempään. Muutos johtuu uuden valvontajärjestelmän valmistelun vietyä odotettua enemmän aikaa.</div>

Ensisaapumisvalvonnalla tarkoitetaan elintarvikevalvontaa, joka kohdistuu muista Euroopan Unionin jäsenmaista Suomeen toimitettaviin eläimistä saataviin elintarvikkeisiin. Tällä hetkellä ensisaapumisvalvonta on osa kuntien vastuulla olevaa elintarvikevalvontaa.

Elintarvikelain (23/2006) 42 §:n mukaan ensisaapumisvalvonta tullaan järjestämään ensisijaisesti niin, että kunta sitoutuu huolehtimaan ensisaapumisvalvonnasta alueellaan Eviran kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti. Evira pyrkiikin sopimaan ensisaapumisvalvonnan järjestämisestä ensisijaisesti kuntien kanssa. Eviran ja viiden kunnan muodostama työryhmä jatkaa neuvotteluja viimeistelläkseen Eviran ja kuntien välisen sopimuksen ensisaapumisvalvonnan järjestämisestä ja kustannusten korvaamisesta.

Lisää tietoa asiasta Eviran internetsivuilla:
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valvonta_ja_yritt__j__t/ensisaapumisvalvonta/ensisaapumisvalvonnan_valtiollistaminen

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Britta Wiander, p. 020 77 25381
Ylitarkastaja Joni Haapanen, p. 020 77 24243

Aihealueet: