Epäilyyn perustuvia tarkastuskäyntejä tehtiin tuhansia

26.5.2014

<p>Eläinsuojeluviranomaiset tekivät lähes viisituhatta epäilyyn perustuvaa tarkastuskäyntiä tuotanto- ja lemmikkieläinten pitopaikkoihin vuonna 2013. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran mukaan aiempaa suurempi osa pitopaikoista selvisi tarkastuksesta puhtain paperein. Silti lähes kahdestatuhannesta tarkastuskohteesta löydettiin puutteita.</p>

Epäily eläinsuojelusäännösten vastaisesta eläintenpidosta johti 4 900 tarkastuskäyntiin vuonna 2013. Tuotanto- ja lemmikkieläinten hoitoa ja pito-olosuhteita valvovista tarkastuksista 40 prosenttia johti viranomaistoimiin, kuten omistajalle annettaviin kieltoihin ja määräyksiin tai kiireellisiin toimenpiteisiin. Luku on samaa tasoa kuin viime vuosina.

”Määräysten ja muiden toimenpiteiden tarkoituksena on, että eläinten olosuhteet, hoito ja käsittely saataisiin lain edellyttämälle vähimmäistasolle. Vakavia, kiireellisiä toimia vaativia laiminlyöntejä havaittiin noin neljäsataa eli kahdeksassa prosentissa tarkastuskäynneistä”, toteaa ylitarkastaja Terhi Jääskeläinen Evirasta.

Joka neljäs lemmikkieläinkohde sai kiellon tai määräyksen

Lemmikkieläinten pitopaikkoja tarkastettiin enemmän kuin tuotantoeläinten pitopaikkoja.  Edellisvuosien tapaan tarkastetuissa lemmikkieläinkohteissa oli pääosin koiria, kissoja, kaneja sekä erilaisia jyrsijöitä. Kieltoja ja määräyksiä saaneiden lemmikkieläinkohteiden osuus oli 26 prosenttia, joka on hieman aiempia vuosia alhaisempi. Kiiretoimenpiteiden osuus oli 11 prosenttia, joka on edellisvuoden 2012 tasoa.

Laiminlyöntejä lähes puolella tuotantoeläintilalla

Tuotantoeläinten pitopaikoista tarkastettiin useimmiten nauta-, hevos-, ja lammastiloja. Kieltoja tai määräyksiä sai 42 prosenttia tarkastetuista tuotantoeläinkohteista, mikä on hieman edellisiä vuosia vähemmän. Kiireellisiin toimenpiteisiin päädyttiin vuoden 2012 tapaan neljässä prosentissa kohteista.

”Kiireellisissä toimenpiteissä eläimille esimerkiksi annetaan rehua ja vettä. Eläimiä joudutaan joskus myös lopettamaan”, Terhi Jääskeläinen sanoo.

Lisääntyneet resurssit tehostivat valvontaa

Epäilyyn perustuvat eläinsuojelutarkastukset ovat tärkeä osa eläinsuojeluvalvontaa, ja niiden määrät ovat nousseet viime vuosina. Kuntiin on palkattu valvontaan keskittyviä virkaeläinlääkäreitä, mikä on lisännyt tarkastusmahdollisuuksia.

Ennen kuin valvontaeläinlääkärien palkkaamisen mahdollistanut uusi eläinlääkintähuoltolaki vuoden 2009 lopussa tuli voimaan, tehtiin epäilyyn perustuvia eläinsuojelutarkastuskäyntejä vuosittain noin 2 500. Valvontaeläinlääkärien ja muiden kunnaneläinlääkärien lisäksi myös läänineläinlääkärit tekevät paljon erityisesti vaativimpia tarkastuksia.

Lue lisää:
Sektorikohtaiset valvontaraportit 2013 
Epäilyyn perustuvat eläinsuojelutarkastukset

Lisätietoja:
ylitarkastaja Terhi Jääskeläinen, p. 050 594 6489
jaostopäällikkö Taina Mikkonen, p. 040 830 8404

Aihealueet: