Estä hevosen näivetystaudin tulo Suomeen

13.10.2010

<p>Euroopassa on todettu tänä vuonna lukuisia hevosen ja aasin näivetystautitapauksia muun muassa Ranskassa, Saksassa, Belgiassa, Italiassa ja Iso-Britanniassa. Taustalla on taudin esiintyminen kotoperäisenä Romaniassa ja sen leviäminen muualle Eurooppaan varsinkin hevosten laittomien vientien vuoksi.</p>

Tärkein ennaltaehkäisykeino on varmistaa, ettei sairaita tai tartuntaa kantavia hevosia tuoda maahan.

Euroopan komission kesällä uudistuneen suojapäätöksen 2010/346/EY mukaan kaikki Romaniasta toisiin EU-maihin vietävät hevoseläimet tulee tutkia ennen lähetystä näivetystaudin varalta. Osassa Romaniaa siirrot on kielletty. Tämän lisäksi muut kuin suoraan teurastamolle lähetettävät hevoseläimet on sekä Suomessa että muissa EU-maissa eristettävä määrätilalla virkaeläinlääkärin valvonnassa vähintään 30 päivän ajaksi ja virkaeläinlääkärin tulee ottaa näytteet näivetystaudin varalta.

Suurin osa Euroopan näivetystautitapauksista on osoitettu rutiinitestauksissa maahantuontien yhteydessä, kun viranomaiset ovat varmistaneet hevosen vasta-aineet näivetystaudin varalta. Vain osalla hevosia on esiintynyt kliinisiä oireita. Koska näivetystaudin oireet ovat epätyypillisiä, lyhytkestoisia ja ajoittaisia, ne jäävät helposti huomaamatta. Siksi on todennäköistä, että tautitapauksia Euroopassa on huomattavasti enemmän. Suomessa näivetystautia on tavattu viimeksi vuonna 1943.

Tuontirajoitukset Romaniasta kiristyneet

Hevoseläinten lisääntynyt liikkuminen maasta toiseen lisää taudin leviämisen vaaraa. Romanian viranomaisten mukaan laittomia viejiä on vaikea valvoa, ja vaikka eläinlääkärit ja poliisit tekevät yhteistarkastuksia, viranomaiset eivät aina ole tietoisia hevosten vienneistä, koska eläimiä ei ole ilmoitettu TRACES (Trade Control and Expert System) järjestelmän kautta.

Kaikki Romaniasta lähetettävät hevoseläimet on merkittävä mikrosirulla. Määräpaikkaan on ilmoitettava etukäteen TRACES -järjestelmän kautta vähintään 36 tuntia ennen hevoseläinten saapumista.

Oireet vaihtelevia

Hevosen näivetystauti on parantumaton virustauti, joka johtaa sairastuneen eläimen heikkenemiseen ja lopulta kuolemaan.

Näivetystaudin oireet ovat vaihtelevia. Akuutissa muodossa tauti voi tappaa muutamassa viikossa, mutta yleensä luonnollisessa infektiossa eläimelle tulee taudin alkuvaiheessa vain lyhytkestoinen lämmönnousu. Kroonisessa muodossa tauti etenee hitaasti ja aiheuttaa lopulta voimakkaan anemian, eläimen kuihtumisen ja kuoleman.

Jos eläin selviää akuutista vaiheesta, tulee siitä elinikäinen kantaja ja levittäjä. Yleensä tartunta leviää erilaisten verta imevien tai purevien hyönteisten välityksellä. Virus tarttuu myös tammasta sikiöön. Ihmiseen tauti ei tartu. Näivetystautia vastaan ei ole rokotetta.

Jos epäilet hevosesi sairastuneen näivetystautiin, ota heti yhteys eläinlääkäriin. Virkaeläinlääkärin tekemät tarkastukset ja näytteenotot näivetystaudin varalta maksaa valtio.

Lisää aiheesta Eviran internetsivuilla:

Näivetystauti http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainten_terveys_ja_elaintaudit/elaintaudit/hevoset/naivetystauti/

Hevosten tuonti muista EU-maista
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/tuonti_ja_vienti/eu-jasenmaat__norja_ja_sveitsi/hevoselaimet/

Hevosten tuonti EU:n ulkopuolelta http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/tuonti_ja_vienti/tuonti_eu_n_ulkopuolelta/hevoset_ja_niiden_sukusolut/

Lisätietoa:
Tuonti toisista EU-maista eli sisämarkkinakauppa: Ylitarkastaja Jaana Vuolle, p. 040 489 3322
Tuonti EU:n ulkopuolisista maista: Rajaeläinlääkäri Mari Lassila, p. 050 337 1893
Taudin vastustus: Ylitarkastaja Jenni Kiilholma, p. 040 489 3348
Diagnostiikka: Erikoistutkija Karoliina Alm-Packalén, p. 040 486 0052

Aihealueet: