EU-eläinsuojelutarkastukset laajenevat ankka- ja hanhitiloille

14.4.2008

<div>EU- el&auml;insuojelutarkastukset ovat t&auml;h&auml;n menness&auml; kattaneet vasikka-, sika- ja munintakanalat sek&auml; turkistarhat. Syksyll&auml; 2008 tarkastukset laajennetaan koskemaan my&ouml;s ankka- ja hanhitiloja. </div>

EU edellyttää jäsenvaltioitaan tarkastamaan vuosittain edustavan määrän tuotantotiloja, jotta voitaisiin varmistua siitä, että tuotantoeläinten suojelua koskevia vähimmäisvaatimuksia noudatetaan. Tarkastuksia tekevät lääninhallitusten määräämät kunnaneläinlääkärit. Mikäli tarkastuksissa havaitaan rikkomuksia, annetaan tuottajalle määräys korjata rikkomus ja tarpeen vaatiessa ryhdytään kiireellisiin toimenpiteisiin eläimen hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Tarkastettavat tilat valitaan osittain riskiin perustuen ja osittain satunnaisotannalla ilman epäilyä eläinsuojelusäädösten rikkomisesta.

Lääninhallitukset kokoavat tiedot alueellaan tehdyistä tarkastuksista, joista Elintarviketurvallisuusvirasto Evira tekee yhteenvedon. Tarkastustulokset raportoidaan EU-komissiolle vuosittain.

Ankkoja ja hanhia koskevat eläinsuojeluvaatimukset (maa- ja metsätalousministeriö):
http://wwwb.mmm.fi/el/laki/f/f27.html

Lisätietoja:    
Ylitarkastaja Raisa Nevanlinna, p.  020 77 24229

Aihealueet: