EU-eläinsuojelutarkastusten tulokset parantuneet

23.4.2008

<div>Vuonna 2007 tarkastettiin yhteens&auml; 726 tuotantotilaa, joista 19 %:ssa todettiin el&auml;inten hyvinvointis&auml;&auml;d&ouml;sten laiminly&ouml;ntej&auml;. Laiminly&ouml;ntej&auml; havaittiin selv&auml;sti v&auml;hemm&auml;n kuin vuonna 2006, jolloin hieman alle 30 % tiloista ei t&auml;ytt&auml;nyt el&auml;inten hyvinvointivaatimuksia. Tarkastustulokset paranivat vasikka-, sika- ja kanatiloilla, mutta turkistarhoilla laiminly&ouml;nnit lis&auml;&auml;ntyiv&auml;t hieman vuodesta 2006. </div>

Vasikat

Vasikkatiloilla tehtiin 421 tarkastusta, joissa noin 17 %:ssä todettiin eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä. Tulokset paranivat selvästi verrattuna vuoteen 2006, jolloin laiminlyöntejä todettiin 28 %:ssa vasikkatiloista.

Siat

Sikatiloja tarkastettiin 92 kpl. Myös sikatiloilla tarkastustulokset kohentuivat. Eläinsuojelusäädösten vastainen menettely väheni edellisen vuoden 35 prosentista 23 prosenttiin.

Munivat kanat

Kanaloita, joissa on yli 350 munivaa kanaa, tarkastettiin yhteensä 89 kpl, joista noin 17 %:ssa todettiin eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä. Vuoteen 2006 verrattuna laiminlyöntien määrä väheni viisi prosenttiyksikköä.

Turkiseläimet

Tarkastetuista 124 turkistiloista 29 %:ssa todettiin eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä, mikä on hieman enemmän kuin toissa vuonna.

Tulosten paraneminen on ilahduttavaa. Toisaalta turhauttaa, että samantyyppiset ongelmat toistuvat vuodesta toiseen.” eläinlääkintöylitarkastaja Taina Mikkonen Evirasta pohtii. ”Todetut ongelmat ovat pitkälti samoja kuin aiempinakin vuosina. Vasikkatiloilla useimmissa tapauksissa oli kyse liian pienistä ryhmäkarsinoista, yli kahdeksan viikon ikäisten vasikoiden pitämisestä säännösten vastaisesti yksittäiskarsinoissa tai puutteista vedensaannissa. Sikaloista puuttuvat edelleenkin virikkeet eikä tilaa ole aina riittävästi. Munivilla kanoilla ei tyypillisesti ollut kynsien hiomavarusteita. Turkistilojen kipupisteeksi puolestaan osoittautui kettujen hyllyt sekä lelun virkaa ajavien purukapuloiden puuttuminen. Tilat eivät myöskään aina olleet pakovarmoja.”

EU:n jäsenvaltiot valvovat tuotantoeläinten suojelua koskevien vähimmäisvaatimusten noudattamista tarkastamalla vuosittain edustavan määrän tuotantotiloja. Vuosittain tarkastetaan noin 1,5 % vasikkatiloista, 2 % sikatiloista, 15 % munintakanaloista sekä 10 % turkistarhoista. Näissä tarkastuksissa valvotaan yksityiskohtaisesti onko tilalla noudatettu voimassa olevaa eläinsuojelulainsäädäntöä. Mikäli tarkastuksissa havaitaan laiminlyöntejä, annetaan tuottajalle määräys korjata laiminlyönti ja tarpeen vaatiessa ryhdytään kiireellisiin toimenpiteisiin eläimen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Tarkastuksia tekevät kunnaneläinlääkärit lääninhallitusten määräyksestä.

Vasikka- ja sikatiloja on tarkastettu vuodesta 1998 lähtien, kanatiloja ja turkistarhoja vuodesta 2000 lähtien, mutta EU-eläinsuojelutarkastuksia tehdään tulevaisuudessa myös muille tuotantoeläinlajeille.

Liite 1. EU-eläinsuojelutarkastuksissa valvottujen tilojen ja havaittujen rikkomusten lukumäärä vuosina 2001-2007 (pdf, 19 kt)

Suomen eläinsuojelulainsäädäntö:
http://wwwb.mmm.fi/el/laki/f/default.html

Lisätietoja:

Eläinlääkintöylitarkastaja Taina Mikkonen, p. 040 8308404
Eläinlääkintötarkastaja Riikka Lahdenperä, p. 020 77 24309

Aihealueet: