EU-jäsenmaat tiivistävät yhteistyötä elintarvikepetoksissa

23.12.2013

<p>Euroopan komissio ja EU-jäsenmaat ovat perustaneet elintarvikepetoksia käsittelevän yhteistyöverkoston, johon myös Elintarviketurvallisuusvirasto Evira kuuluu. Elintarvikelainsäädäntöön tultaneen sisällyttämään säännöksiä lainsäädännön tietoisesta ja tahallisesta rikkomisesta.</p>

Elintarvikepetosten vastaisen työn tehostaminen on nähty tarpeelliseksi muun muassa keväällä 2013 ilmenneiden, hevosenlihaan ja jäljittämättömään hollantilaiseen lihaan liittyneiden tapausten vuoksi. Niiden myötä yleinen tietoisuus elintarvikeketjun rikollisuudesta ja erityisesti jäljittävyyden valvonnan merkityksestä rikollisen toiminnan ennaltaehkäisyssä on kasvanut.

Euroopan unionissa on ollut suunnitteilla uusi valvontahanke elintarvikkeissa mahdollisesti ilmoittamatta jätetyn hevosenlihan toteamiseksi. Asiasta ei kuitenkaan vielä ole tehty päätöstä.

Suomessa elintarvikevalvontaviranomaiset ovat saattaneet päätökseen kaikki merkitsemättömään hevosenlihaan ja jäljittämättömään hollantilaiseen lihaan liittyvät valvontatapaukset. Keväällä todetut tapaukset sisälsivät parinkymmenen toimijan eri tuotteita. Joukossa oli niin ulkomailta maahantuotuja elintarvikkeita kuin myös meillä Suomessa valmistettuja. Uusia tapauksia ei ole Suomessa ilmennyt.

Suomalaisten viranomaisten tavoitteena on tunnistaa mahdolliset elintarvikepetokset ja niiden kansainväliset ulottuvuudet nykyistä paremmin. Elintarvikeketjun rikollisuuden ennaltaehkäisy tiivistää yhteistyötä elintarvikevalvontaviranomaisten, tullin, poliisin ja veroviranomaisten välillä entisestään. Vuodelle 2015 on suunnitteilla valtakunnallinen elintarvikevalvontaviranomaisten yhteinen jäljitettävyyden valvontahanke.

Äskettäin on käynyt ilmi, että Ranskassa ja Espanjassa on myyty väärennetyin dokumentein noin 200 hevosta elintarvikekäyttöön. Tehtyjen tutkimusten mukaan terveysvaaraa ei ole syytä epäillä. Tämänhetkisten tietojen mukaan on erittäin epätodennäköistä, että kyseisistä hevosista peräisin olevaa lihaa olisi päätynyt Suomen markkinoille. Selvitykset jatkuvat Ranskassa ja Espanjassa, jossa myös on käynnissä tapaukseen liittyviä rikosprosesseja.

Lisätietoja:
yksikönjohtaja Arja Kaiponen, p. 050 386 8432

Aihealueet: