EU-maiden asiantuntijat ja viranomaiset koolla Evirassa - Raivotaudin vastustaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä

7.12.2006

<div>Maa- ja metsätalousministeriö ja Elintarviketurvallisuusvirasto Evira järjestävät Helsingissä 7.- 8.12. kokouksen, jonka tavoitteena on tiivistää EU:n jäsenmaiden ja Venäjän yhteistyötä raivotaudin vastustamiseksi.</div>

Kokous järjestetään yhteistyössä Euroopan komission kanssa. Edustettuina ovat kaikki EU:n jäsenmaat, joilla on komission hyväksymä rokotusohjelma raivotaudin torjumiseksi tai hävittämiseksi. Mukaan on kutsuttu lisäksi tulevat jäsenmaat Romania ja Bulgaria sekä Venäjä.

Kokouksen asialistalla ovat mm. katsaus raivotautitilanteeseen EU:n alueella ja Venäjällä, EU:n rahoitusohjelmat, kokemukset Suomi-Venäjä -yhteistyöstä, raivotaudin vastustamisen periaatteet sekä rokotuskäytännöt eri maissa.

Raivotauti on viruksen aiheuttama kaikkiin tasalämpöisiin eläimiin ja ihmiseen tarttuva keskushermostosairaus. Tauti leviää yleisemmin sairastuneen eläimen puremasta. Tar-tunnan pääasiallisia levittäjiä ovat luonnonvaraiset petoeläimet kuten kettu, supikoira, susi ja mäyrä sekä kotieläimistä koira ja kissa. Raivotautia voidaan ennalta ehkäistä rokotta-malla. Raivotautia esiintyy Suomen lähialueilla Virossa ja Venäjällä etupäässä supikoiris-sa, ketuissa ja susissa, mutta sitä saattaa esiintyä myös koirissa, kissoissa ja muissa koti-eläimissä.

Raivotauti kuuluu maassamme vastustettaviin eläintauteihin. Vuodesta 1991 Suomi on ollut virallisesti raivotautivapaa maa. Vuosittain levitetään villieläinten syöttirokotteita maastoon maamme kaakkoisrajalla ja samoin vastaavalla alueella Venäjällä.

Jo usean vuoden ajan on Suomen ja Venäjän välillä tehty raivotautiin liittyvää tieteellistä yhteistyötä. Parhaillaankin Evirassa virologian tutkimusyksikössä työskentelee eläinlääkäri-virologi Venäjän Vladimirissa sijaitsevasta eläinlääketieteen tutkimuslaitoksesta.

Lisää tietoa raivotaudista ja sen vastustamisesta Suomessa löytyy Eviran internet-sivuilta:

Lisätietoja:
Professori Liisa Sihvonen, Evira, p. 020 77 24570, 050 553 9226
Eläinlääkintöylitarkastaja Riitta Rahkonen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 1605 3280

Aihealueet: