EU on hyväksynyt kolme muuntogeenistä maissia sekä muuntogeenisen sokerijuurikkaan elintarvike- ja rehukäyttöön

8.11.2007

Maissit
Euroopan komissio on päättänyt kolmen muuntogeenisen maissin hyväksymisestä markkinoille. Maisseja voidaan käyttää elintarvikkeina ja rehuna tai niiden ainesosina. Maisseja ei ole hyväksytty viljelytarkoitukseen. Kyseisten maissien muunnokset ovat nimeltään NK603xMON810, 59122 ja 1507xNK603.

Maissien muunnokset NK603xMON810 ja 1507xNK603 kestävät rikkakasvien torjunta-ainetta glyfosaattia ja jälkimmäinen lisäksi glufosinaattiammoniumia. Ne ovat myös vastustuskykyisiä tietyille perhosiin kuuluville tuholaisille kuten maissikoisalle ja Sesamia-suvun lajeille.

Maissi 59122 kestää glufosinaattiammonium-nimistä rikkakasvien torjunta-ainetta ja on vastustuskykyinen mm. maissin juurikuoriaisen toukille.

Sokerijuurikas
Euroopan komissio on hyväksynyt myös muuntogeenisestä sokerijuurikkaasta H7-1 valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen markkinoimisen. Lupa ei koske juurikkaan lehtiä tai juurien käsittelyssä syntyviä juuren palasia, koska niiden katsotaan sisältävän muuntogeenisiä organismeja. Niistä ei siten voida valmistaa esim. säilörehua. Sokerijuurikas H7-1 kestää glyfosaattia sisältäviä rikkakasvien torjunta-aineita.

Muuntogeenisten tuotteiden hyväksymismenettely
Hakemus muuntogeenisen tuotteen hyväksymisestä jätetään jäsenmaan kautta Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle (EFSA). EFSA arvioi tuotteen turvallisuuden tieteellisessä paneelissa ja lausunnon valmistuttua jäsenmaiden kansalaisilla on mahdollisuus kuukauden ajan esittää kommenttinsa. Sen jälkeen komissio tekee päätösehdotuksen tuotteen hyväksymisestä tai hylkäämisestä ja hakemus käsitellään pysyvässä komiteassa ja tarvittaessa neuvostossa.

Päätökset ovat voimassa 10 vuotta. Juuri hyväksytyt maissit ja sokerijuurikas kirjataan yhteisön muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen rekisteriin. Tämän menettelyn mukaisesti on hyväksytty aikaisemmin vain yksi tuote vuonna 2006, joka oli vain elintarvikekäyttöön tarkoitettu maissi 1507.

Aiheesta lisää
Tietoa maissista
http://www.evira.fi/portal/fi/kasvintuotanto_ja_rehut/rehut/gmo/efsa_lle_jatetyt_hakemukset/tietoja_hakemuksista__maissit/

Tietoa sokerijuurikkaasta
http://www.evira.fi/portal/fi/kasvintuotanto_ja_rehut/rehut/gmo/efsa_lle_jatetyt_hakemukset/tietoja_hakemuksista__sokerijuurikkaat/

Tietoa hyväksytyistä tuotteista ja EY-päätökset
http://www.evira.fi/portal/fi/kasvintuotanto_ja_rehut/rehut/gmo/ajankohtaista/

Muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen rekisteri
http://www.evira.fi/portal/fi/kasvintuotanto_ja_rehut/rehut/gmo/eu_ssa_hyvaksytyt_elintarvikkeet_ja_rehut/

http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm

Muuntogeenisten tuotteiden hyväksymismenettely
http://www.evira.fi/portal/fi/kasvintuotanto_ja_rehut/rehut/gmo/turvallisuusarviointi_ja_hyvaksymisprosessin_vaiheet/

Muuntogeeniset elintarvikkeet
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/elintarviketietoa/muuntogeeniset_elintarvikkeet__gmo_/

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Raili Laine puh. 020 77 25207 (rehut)
Ylitarkastaja Sari Sippola puh. 020 77 24283 (elintarvikkeet)

Aihealueet: