EU on hyväksynyt muuntogeenisen soijan A2704-12

22.9.2008

<div>EU:n komissio on päättänyt sallia muuntogeenistä soijaa A2704-12 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen elintarvikkeiden, elintarvikkeiden ainesosien ja rehun markkinoille saattamisen. </div>

Päätös koskee lisäksi myös muita A2704-12 soijatuotteita, joita voidaan käyttää samoin kuin tavanomaista soijaa tai soijatuotteita viljelyä lukuun ottamatta.

Soija A2704-12, jonka yksilöllinen tunniste on ACS-GM005-3, on kestävä glufosinaattiammoniumille, joka on rikkakasvien torjunta-aine. Luvanhaltija on Bayer CropScience AG. Päätös on voimassa 10 vuotta.

Asetuksen (EY) 1829/2003 mukaisesti juuri hyväksytty soija kirjataan yhteisön muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen rekisteriin.

Lisätietoa Eviran internetsivuilta
www.evira.fi> Kasvintuotanto ja rehut> Rehut> Gmo> Efsalle jätetyt hakemukset> Tietoja hakemuksista> Soijat

Yhteisön rekisteri muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista
http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm

Hyväksymispäätös 2008/730/EY (annettu 8.9.2008)


Lisätietoja
Ylitarkastaja Raili Laine, Evira, puh. 020 77 25207


Aihealueet: