EU –tason selvitys broilerinlihan merkityksestä ihmisten kampylobakteeritartuntojen lähteenä

2.2.2010

<p>Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on julkaissut selvityksen broilerinlihan merkityksestä ihmisten kampylobakteeritartuntojen lähteenä EU:ssa. Selvitykseen on koottu EU:n jäsenmaista saatavilla olevaa tutkimustietoa kampylobakteerin epidemiologiaan vaikuttavista tekijöistä.</p>

Kampylobakteerien aiheuttama suolistoinfektio, kampylobakterioosi, on yleisin eläimistä elintarvikkeiden välityksellä ihmisiin tarttuva tauti kaikkialla Euroopassa. Vuonna 2008 EU-maista raportoitiin lähes 200 000 kampylobakterioositapausta. Taudin oireita ovat ripuli, vatsakivut ja kuume. Tartuntojen määrän arvioidaan olevan huomattavasti suurempi kuin tilastoista ilmenee, sillä potilaat, joiden oireet ovat lievät, eivät yleensä hakeudu lääkäriin.

Broilerinlihan käsittelyn, valmistamisen ja nauttimisen arvioidaan aiheuttavan 20–30 prosenttia ihmisten kampylobakterioositartunnoista EU:n alueella. Kaiken kaikkiaan 50–80 prosenttia tartunnoista arvioidaan liittyvän broilereihin, mutta osa niistä voi tulla esimerkiksi ympäristön kautta. Arvioon sisältyy kuitenkin huomattava epävarmuus, sillä useimmista EU:n jäsenmaista on olemassa varsin niukasti tutkimustietoa kampylobakteerien tartuntalähteistä. On myös viitteitä siitä, että kampylobakteerin epidemiologiassa voi olla alueellisia eroja EU:n sisällä.

Kampylobakteeritartunnat ovat yleensä yksittäisiä, mutta myös epidemioita on raportoitu EU-jäsenmaista. Useimmissa kampylobakteerin aiheuttamissa epidemioissa tartunnanlähdettä ei saada selville. Kuitenkin runsaassa neljäsosassa niistä epidemioista, joiden lähde on pystytty selvittämään, tartunta on ollut peräisin broilereista.

Suomen broilereissa vähän kampylobakteereita

Kampylobakterioosi on ihmisillä yleisin bakteerin aiheuttama suolistoinfektio myös Suomessa. Vuositasolla tarkasteltuna suurin osa tartunnoista on peräisin ulkomailta, mutta kesäaikana kotimaassa saatuja tartuntojen osuus on suurempi kuin ulkomaisten. Tautitapausten esiintymisen vuosittainen huippu on heinä-elokuussa. On arvioitu, että kotimaassa kesäaikana saaduista kampylobakteeritartunnoista lähes joka kolmas voi liittyä broilereihin ja joka viides suoraan tai epäsuorasti nautoihin.

Maa- ja metsätalousministeriön asetukseen perustuva broileriteurastuserien kampylobakteeriomavalvonta alkoi Suomessa vuonna 2004. Omavalvonnassa tutkitaan kampylobakteerit kaikista broileriteurastuseristä kesäkuun alusta lokakuun loppuun. Tammi-toukokuussa ja marras-joulukuussa teurastuseristä otetaan näytteet erillisen satunnaistetun suunnitelman mukaan. Seurannan aikana kampylobakteerien esiintyvyys broileriteurastuserissä on ollut korkeimmillaan loppukesällä, keskimäärin noin 10 prosenttia, mikä on pienimpiä raportoituja esiintyvyyksiä sekä EU-maissa että maailmanlaajuisesti. Muina vuodenaikoina kampylobakteeria todetaan suomalaisista broileriteurastuseristä hyvin harvoin.

EFSAn raportti (EFSA)

Lisätietoa kampylobakteerista (Zoonoosikeskus)

Lisätietoja:
Tutkija Marjaana Hakkinen, p. 020 77 24471, 0400 287 417

Aihealueet: