EU:n nimisuojamerkinnät pakollisiksi 1.5.2009 alkaen

30.4.2009

<div>EU:n nimisuojajärjestelmän mukaisesti rekisteröityjen tuotteiden pakkauksiin on tehtävä jäljempänä mainitut neuvoston asetusten 509/2006 ja 510/2006 mukaiset merkinnät toukokuun alusta alkaen.</div>

EU:ssa voi nimisuojaa hakea elintarvikkeille ja maataloustuotteille, jotka on tuotettu joko perinteisesti tietyllä alueella tai tietyllä valmistusmenetelmällä. Suojausjärjestelmiä on kolme: aito perinteinen tuote (APT), joka suojaa tuotteen perinteisen valmistusmenetelmän, suojattu alkuperänimitys (SAN), joka suojaa tuotteen tuotannon ja valmistuksen tietyllä maantieteellisellä alueella, ja suojattu maantieteellinen merkintä (SMM), joka suojaa tuotteen alkuperän ainakin sen yhdessä tuotanto-, jalostus- tai käsittelyvaiheessa.

EU:ssa on yhteensä yli 800 nimisuojattua tuotetta ja Suomessa toistaiseksi viisi. Lapin Puikula – peruna on rekisteröity suojattuna alkuperänimityksenä (SAN) ja uusin tuote, Kainuun rönttönen on rekisteröity maantieteellisenä merkintänä (SMM). Karjalanpiirakka, kalakukko ja sahti on suojattu aitoina perinteisinä tuotteina (APT). Näistä karjalanpiirakan, kalakukon ja Kainuun rönttösen tuote-eritelmät, joissa on kuvattuna erityinen tuotanto- tai valmistustapa, perinteinen luonne, tuotekuvaus sekä erityisluonteen täyttymisen edellyttämät vähimmäisvaatimukset ja valvontamenetelmät, löytyvät seuraavista EU:n virallisen lehden numeroista:
karjalanpiirakka EYVL C 102, 27.4.2002, s.14
kalakukko EYVL C 235, 21.8.2001, s.12
Kainuun rönttönen EYVL C 74, 20.3.2008, s.72

Kyseisiä nimiä saa käyttää vain tuote-eritelmän edellytykset täyttävistä tuotteista.

Näiden tuotteiden pakkauksiin sovelletaan toukokuun alusta 2009 seuraavia merkintävaatimuksia:karjalanpiirakka ja kalakukko: joko maininta ”aito perinteinen tuote” tai EU-logo

perinteinen.jpg

Kainuun rönttönen: joko maininta ”suojattu maantieteellinen merkintä” tai EU- logo

maanatieteellinen.jpg

 

Lapin Puikula: joko maininta ”suojattu alkuperänimitys” tai EU-logo

alkupera.jpg

  

Lisätietoja: ylitarkastaja Tytti Itkonen, p. 020 77 24296, 050 558 2696


Aihealueet: