EU:n ulkopuolelta Suomeen saapuvalle lemmikille on annettava heisimatolääkitys lähtömaassa 1.4.2011 alkaen

21.2.2011

<p>Huhtikuun alusta lähtien ekinokokkoosilääkitys on annettava EU:n ulkopuolisessa maassa ennen Suomeen paluuta/saapumista. Lääkityksen voi antaa lemmikille 31.3.2011 saakka Suomessa ennen lähtöä EU:n ulkopuoliseen maahan, mikäli eläin palaa takaisin 30 päivän kuluessa lääkityksestä. Koska lääkitys tehoaa vain elävään loiseen, on sen antaminen etukäteen kuitenkin hyödytöntä.</p>

EU:n ulkopuolisesta maasta matkustajan mukana kulkevan, ei-kaupallisesti tuotavan, koiran, kissan tai fretin mukana on oltava lähtömaan virkaeläinlääkärin tai lähtömaan muun toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän eläinlääkärin antama eläinlääkärintodistus ei-kaupallisia kuljetuksia varten.

Todistuksesta on käytävä ilmi eläimen tunnistusta, raivotautirokotusta, heisimatolääkitystä ja tarvittaessa raivotautivasta-ainetutkimusta koskevat tiedot. Alun perin Suomesta tai EU-alueelta lähteneellä ja takaisin palaavalla lemmikillä voi eläinlääkärintodistuksen sijasta käyttää EU-mallista passia, johon on merkitty vastaavat kohdat kuin edellä mainitussa eläinlääkärintodistuksessa.

Heisimatolääkityksen antaminen lähtömaassa on ollut vaatimuksena myös toisesta EU-maasta tuotaville lemmikeille jo vuoden 2011 alusta alkaen. Lemmikkieläinten tuontiin hyväksytyn rajanylityspaikan Tulli valvoo, että asiakirjojen merkinnät ovat vaatimusten mukaiset ja maahantuonnin edellytykset täyttyvät.

Koiraeläimet, kuten koirat, ketut ja supikoirat ovat Echinococcus multilocularis -loisen pääisäntiä. Loinen voi tarttua myös ihmiseen. Heisimatolääkityksen tarkoituksena on estää vakava, usein ihmisen kuolemaan johtavan ekinokokkiloisen leviäminen Suomeen. Loisen aiheuttamat rakkulat väli-isännäksi joutuneen ihmisen maksassa kehittyvät taudiksi kliinisin oirein 5-15 vuodessa.

Lisää aiheesta: Koirien, kissojen ja frettien tuonti Suomeen EU:n ulkopuolisista maista
Eläimet > Tuonti ja vienti > Tuonti EU:n ulkopuolelta > Koirat, kissat ja fretit 

Koirien, kissojen ja frettien tuonti Suomeen toisesta EU-maasta
Eläimet Tuonti ja vienti EU-jäsenmaat, Norja ja Sveitsi Koirat, kissat ja fretit

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Tarja Lehtonen, Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö,
p. 040 562 5635 (tuonti EU:n ulkopuolelta)
Professori, yksikönjohtaja Antti Oksanen, Tuotanto- ja villieläintutkimusyksikkö,
p. 044 561 6491 (ekinokokkiloinen eläimissä)

Aihealueet: