EU:n uusi lehtiaiheinen luomumerkki otetaan käyttöön 1.7.2010

11.6.2010

<p>Pakatut luomuelintarvikkeet tunnistaa jatkossa lehtimerkistä. EU:n luomumerkki otetaan käyttöön 1.7.2010, mutta sitä voidaan käyttää aikaisemminkin. Myös tuttua aurinkomerkkiä voidaan käyttää jatkossakin lehtimerkin lisäksi.</p>

Lehtimerkki, tunnusnumero ja raaka-aineiden alkuperäalue oltava pakatuissa elintarvikkeissa
Kaikissa luomutuotteissa on oltava valvovan viranomaisen tunnusnumero. Valmiiksi pakatuissa elintarvikkeissa on oltava myös EU:n uusi luomumerkki. Sille ei erikseen myönnetä käyttöoikeutta vaan sitä käytetään asetuksen määräämällä tavalla.

Merkin yhteydessä on ilmoitettava, missä tuotteen raaka-aineet on tuotettu. Esimerkiksi suomalaisista raaka-aineista tuotetuissa elintarvikkeissa voidaan käyttää vaihtoehtoisesti ilmaisuja ”tuotettu EU:ssa”, ”tuotettu Suomessa” tai ”tuotettu EU:ssa - Suomi”. Merkinnän lisäksi pakkauksissa on edelleen oltava myös yleisen elintarvikelainsäädännön vaatima alkuperämerkintä.

Lehtimerkkiä ei saa käyttää irrallisena ilman muita pakollisia luomumerkintöjä tai esimerkiksi yritysmainonnassa. Pakkaamattomissa elintarvikkeissa ja muissa luomutuotteissa merkin käyttö on vapaaehtoista, mutta esimerkiksi lemmikkien luomuruoissa merkkiä ei saa käyttää.

Aurinkomerkki lehtimerkin rinnalla mahdollinen
Suomalaisille tuttua aurinkomerkkiä voidaan edelleen käyttää yhdessä lehtimerkin kanssa. Aurinkomerkin käyttöoikeuden myöntää Elintarviketurvallisuusvirasto Evira.

Vanhoja pakkausmateriaaleja voidaan käyttää kesäkuun 2012 loppuun. Siten esimerkiksi EU:n tähkälogoa saattaa esiintyä pakkauksissa vielä heinäkuun alun jälkeenkin.

Euroopan komission luomumerkki:
Euroopan komissio > Maatalous ja maaseudun kehittäminen > Luomuviljely > EU-lainsäädäntö > Merkki

Ohje Pakolliset pakkausmerkinnät 1.7.2010 lähtien (Evira)

Luomutuotteissa käytetyt merkinnät (Evira)

Lisätietoja:
ylitarkastaja Eeva-Liisa Taskinen, Evira, puh. 050 463 5786

Aihealueet: