Euroopan antibioottipäivä 18.11.2011: Antibiootteja käytettävä vastuullisesti myös eläimille

18.11.2011

<p>Vuotuinen Euroopan antibioottipäivä järjestetään 18.11.2011 kaikissa 27 jäsenmaassa. Päivän tarkoituksena on muistuttaa antibioottien vastuullisesta käytöstä, jotta niiden teho säilyy myös tulevaisuudessa. Koko Euroopan yhteisön alueella on voitu todeta, että resistenttien bakteerien aiheuttamat infektiot ihmisillä ovat lisääntymässä. Antibioottipäivän järjestää EU:n tartuntatautivirasto (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) yhdessä Euroopan komission ja jäsenmaiden viranomaisten, alan järjestöjen sekä Maailman terveysjärjestö WHO:n kanssa.</p>

ECDC kohdistaa viestinsä pääasiassa ihmisten terveydenhuollosta vastaaville tahoille. Resistenssin ja kulutuslukujen seuranta on tärkeää myös eläimillä, koska eläimiä hoidetaan antibiooteilla ja käytössä ovat suurimmaksi osaksi samat antibiootit kuin ihmisillä. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira seuraa tuotantoeläimillä antibioottiresistenssiä ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (entinen Lääkelaitos) seuraa käytettävien antibioottien kulutusta. Suomessa eläinten antibioottihoitoja ohjataan eläinlääketieteen asiantuntijoiden laatimilla yksityiskohtaisilla hoitosuosituksilla, jotka päivitetään määräajoin, ja joita Evira ylläpitää internetsivullaan.

Kapeakirjoisten antibioottien käyttö aiheuttaa vähemmän resistenssiä kuin laajakirjoisten antibioottien käyttö. Suomessa samoin kuin Ruotsissa ja Norjassa kapeakirjoinen penisilliini on tavallisimmin käytetty antibiootti. Sen osuus on noin puolet kokonaiskulutuksesta. Muualla Euroopassa eläimille käytetään eniten laajakirjoista tetrasykliiniä. Verrattaessa eläinten lukumäärään suhteutettua kulutusta, käytetään Suomessa huomattavasti vähemmän mikrobilääkkeitä kuin useassa Euroopan maassa, esimerkiksi tetrasykliinien kokonaiskulutuksen osalta ero on yli kymmenkertainen. Eläimistä eristettyjen bakteerien antibioottiresistenssitilanne on Suomessa ollut kansainvälisesti vertailtuna hyvä. Zoonoosibakteereita kuten salmonellaa ja kampylobakteeria Suomessa todetaan tuotantoeläimissä ja niistä saatavissa kotimaisissa elintarvikkeissa harvoin ja tutkitut kannat ovat yleensä olleet hyvin herkkiä antibiooteille. Kulutusluvuista ja resistenssistä ei Euroopan ulkopuolelta ole juurikaan käytettävissä vertailukelpoista tietoa, mikä on erittäin huolestuttavaa.

Joidenkin erityisesti lemmikki – ja harrastuseläinten tautia aiheuttavien bakteerien resistenssitilanne on kehittymässä huolestuttavaan suuntaan, esimerkiksi koirien infektioita aiheuttavat Staphylococcus pseudintermedius -bakteerit ovat olleet vastustuskykyisiä useille antibiooteille jo yli kymmenen vuoden ajan. Myös metisilliinille resistenttiä Staphylococcus aureus -bakteeria (MRSA) ja kaikille penisilliiniryhmän antibiooteille vastustuskykyisiä, nk. ESBL -bakteereita on Suomessa todettu satunnaisesti lemmikki- ja harrastuseläimillä.

Antibioottien tehon säilyttäminen on yhteinen haaste ihmis- ja eläinlääketieteessä. Resistenttien bakteerien aiheuttamia ongelmia ei pystytä voittamaan vain uusia lääkkeitä kehittämällä. Tuotantoeläinten hyvän resistenssitilanteen säilyttäminen on mahdollista tautien ennaltaehkäisyllä, erityisesti ympäristöolosuhteita parantamalla ja rokotusten avulla, sekä jatkamalla mikrobilääkkeiden vastuullista ja hallittua käyttöä. Lemmikkieläinten ja harrastuseläinten resistenssistä tarvitaan nykyistä parempaa tietoa kulutusluvuista sekä tehokkaampaa resistenssin seurantaa.

Näistä linkeistä pääset tutustumaan lisää aiheeseen
Euroopan antibioottipäivä
Eläimille käytettyjen mikrobilääkkeiden kulutus Suomessa
Eläimille käytettyjen mikrobilääkkeiden kulutus Euroopassa
FINRES-Vet-ohjelma
Eläinten mikrobilääkehoidon periaatteet
Eviran julkilausuma antibioottien tehon säilyttämisestä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiedote ja aiheeseen liittyvä sivusto

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara, Evira, p. 020 77 24224, antibioottien käyttö eläimille, mikrobilääkesuositukset
Erikoistutkija Lasse Nuotio, Evira, p. 020 77 24453, eläimistä eristettyjen bakteerien resistenssitilanne
Eläinlääkäri Katariina Kivilahti-Mäntylä, Fimea, p.09 47334 285, eläinlääkkeiden kulutusluvut

Aihealueet: