Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA arvioi irlantilaisen sianlihan aiheuttaman riskin pieneksi

10.12.2008

<div>Euroopan komissio pyysi EFSAa antamaan pikaisesti lausunnon irlantilaisesta sianlihasta. </div>

EFSAn keskeiset johtopäätökset käytettävissä olleeseen aineistoon perustuen ovat:
Jos henkilö söisi päivittäin keskivertomäärän irlantilaista sianlihaa, josta 10 prosenttia olisi saastunut korkeimmalla todetulla dioksiinipitoisuudella (200 pg WHO-TEQ/g rasvaa) koko tapahtuma-ajan eli 90 päivää, dioksiinin saanti kasvaisi keskimäärin 10 prosenttia. EFSA katsoo, ettei tällainen lisäys ole kertaluontoisena huolestuttavaa ihmisen terveyden kannalta.

Ääritapauksessa henkilön syödessä päivittäin suuren määrän sataprosenttisesti saastunutta irlantilaista sianlihaa, jossa on korkein dioksiinipitoisuus koko 90 päivän ajan, EFSA arvioi että ihmisen puolustuskyky saattaisi tässä epätodennäköisessä tilanteessa heikentyä, mutta se ei silti välttämättä vaikuttaisi vahingollisesti ihmisen terveyteen.

EFSAn tiedote:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902210953.htm

Koko lausunto löytyy EFSAn internetsivulta:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902210863.htm

Irlantilaista naudanlihaa ei poisteta markkinoilta
Irlannin viranomaisten selvitysten mukaan saastunutta rehua on käytetty 45 lihakarjatilalla. Näistä 11 on tutkittu ja vain kolmesta löytyi raja-arvot ylittäviä dioksiinipitoisuuksia, jotka olivat matalia. Tutkimuksia jatketaan muissa karjoissa, joista lihaa ei tutkimusten aikana mene elintarviketuotantoon. Selvitysten perusteella Irlannissa ei ole koettu tarpeelliseksi poistaa tuotteita markkinoilta.

Irlantilaista naudanlihaa on tuotu Suomeen syksyllä noin 200 000 kiloa, mutta Irlannin viranomaisilta saatujen tietojen perusteella saastuneen lihan pääsy Suomeen on erittäin epätodennäköistä. Tämän johdosta naudanlihan poistamista myynnistä ei Suomessa pidetä tarpeellisena.

Lisätietoja:
pääjohtaja Jaana Husu-Kallio, p. 020 77 24000 tai 0400 291910
Aihealueet: