Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSAn kannanotto bisfenoli A:sta (BPA)

12.7.2010

<p>Euroopan komissio on pyytänyt EFSAa arvioimaan BPA:n terveydellisiä vaikutuksia uusimpien tutkimustulosten valossa. EFSA on 9.7.2010 antanut tiedotteen asiasta ja samalla ilmoittanut antavansa lopullisen lausuntonsa syyskuussa.</p>

BPA:n turvallisuutta arvioidessaan EFSA on nk. Stumpin tutkimuksen ohella käynyt läpi yli 800 tieteellistä julkaisua. EFSA on tullut siihen tulokseen, että viimeisimmän, nk. Stumpin tutkimuksen pohjalta ei ole sellaista näyttöä BPA:n vaikutuksista hermostolliseen toimintaan tai käyttäytymiseen, että se antaisi aihetta muuttaa aineen TDI-arvoa (Tolerable Daily Intake). EFSA on myös katsonut, että ei ole perusteita sellaisille näkemyksille, että matalat BPA -annokset koe-eläimillä heikentäisivät niiden oppimiskykyä.

EFSAn tekemään arviointiin osallistuu CEF- tiedepaneelin (The Panel on Food Contact Materials, Enzymes, Flavourings and Processing Aids) jäsenten lisäksi kymmeniä jäsenvaltioiden asiantuntijoita. Suomen kannalta on tärkeää, että EFSAn arvio tehdään riippumattomasti ja laajalla tieteellisellä pohjalla, mihin työhön jäsenvaltiot voivat osallistua.

Euroopan komissio ja jäsenvaltiot päättävät BPA -asiasta syksyllä EFSA:n lausunnon jälkeen.

Suomessa tutkitut näytteet määräysten mukaisia

BPA-tutkimukset polykarbonaattituttipulloista
Kaikkien vuonna 2010 tutkittujen 16 tuttipullon bisfenoli A (BPA) -siirtymä alitti tutkimuksen määritysrajana olleen arvon 0,015 milligrammaa/kilogrammaa (mg/kg). Näytekohtaiset tulokset käyvät esille tutkimusyhteenvedosta. Kaikki tutkitut tuttipullot olivat voimassa olevien määräysten mukaisia.

Epoksijohdannaisten ja BPA:n esiintyminen metallitölkkeihin pakatuissa elintarvikkeissa
Vuonna 2009 tutkituissa elintarvikenäytteissä ei todettu kiellettyjä BFDGE -epoksijohdannaisia ja todetut BADGE-epoksijohdannaisten määrät olivat kaikissa näytteissä (26 kpl) alle enimmäisraja-arvojen.

Yhdessä elintarvikenäytteessä todettiin BPA:ta, pitoisuus 0,11 mg/kg. Elintarvikkeessa todettu BPA-määrä jää alle vastaavan muovituotteille asetetun BPA-enimmäismäärän, 0,6 mg/kg (direktiivi 2002/72/EY).

Kaikki tutkitut näytteet olivat määräysten mukaisia.

EFSAn kannanotto bisfenoli A:sta (BPA): http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/cef20100713.htm.

Lisätietoa Bisfenoli A:sta löytyy Eviran internetsivulta: http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valmistus_ja_myynti/kontaktimateriaalit/bisfenoli_a__bpa_/suomessa_tehtyja_tutkimuksia/

Lisätietoja:
Tuotteiden määräystenmukaisuus ja valvonta, ylitarkastaja Pirkko Kostamo, Evira, pirkko.kostamo at-merkki.gif evira.fi, p. 020 77 24236
BPA-tutkimukset, jaostopäällikkö Leena Partanen, leena.partanen at-merkki.gif tulli.fi, p. 020 4923261
Epoksijohdannais-tutkimukset, tullikemisti Kirsti Nuotio, Tullilaboratorio, kirsti.nuotio at-merkki.gif tulli.fi,
p. 020 49 23241

Aihealueet: