Eurooppalaiset eläinlääkärit kokoontuvat Helsingissä

20.9.2007

<div> European College of Veterinary Public Health (ECVPH) on eurooppalainen eläinlääkäreiden erikoistumisjärjestö. Järjestö kokoontuu vuosikokoukseen Helsinkiin Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan 20.-21.9.2007. </div>

Tilaisuuden yhteydessä järjestetään konferenssi, jossa elintarvike-, eläintauti- ja eläinsuojeluasiat kohtaavat. Tänä vuonna konferenssin aihe on “Defining the European Veterinary Public Health agenda to 2013”. Tilaisuuden tavoitteena on tarkastella aihetta poliittisen päätöksenteon, yhteiskunnan, tieteellisen tutkimuksen sekä koulutuksen kannalta ottaen huomioon elintarvikkeet, eläimet, ihmiset ja ympäristö. Konferenssi koostuu luennoista, ryhmätöistä ja posteriesityksistä, ja sen tavoitteena on aikaansaada yhteenveto lähitulevaisuuden haasteista ja näkymistä.

Konferenssiin osallistuu 93 eurooppalaista alan tutkijaa ja vaikuttajaa. Osallistujat ovat ECVPH-diplomaatteja yliopistoista, tutkimuslaitoksista, viranomaisista ja teollisuudesta. Lisäksi konferenssiin osallistuu erikoistutkintoa suorittavia eläinlääkäreitä ja muita kokouksen aiheesta kiinnostuneita.

European College of Veterinary Public Health (ECVPH) on kahden eri alueen (food science ja population medicine) yhteinen eläinlääkäreiden erikoistumisjärjestö. Se kuuluu European Board of Veterinary Specialisation -kattojärjestöön ja on yksi suurimmista siihen kuuluvista organisaatioista.

Lisätietoa järjestöstä ja konferenssista löytyy internetsivulta www.ecvph.org.

Lisätietoja:
Dipl. ECVPH, President of ECVPH Riitta Maijala, p. 020 77 24210, 040 572 2897

Aihealueet: