Evira alkanut valvoa biologisia torjuntaeliöitä ja pölyttäjiä

23.9.2013

<p>Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on aloittanut kasvihuoneissa ja avomaalla käytettävien pölyttäjien ja biologisten torjuntaeliöiden valvonnan. Kaikkien käytössä olevien torjuntaeliöiden tai pölyttäjien on oltava Eviran hyväksymiä.</p>

Biologista torjuntaa ja pölyttäjiä käytetään yhä enemmän etenkin ammattimaisessa kasvihuonetuotannossa. Biologiseen torjuntaan käytetään pelkästään Suomessa jo yli 40 eri lajia hyönteisiä, hämähäkkieläimiä tai sukkulamatoja. Kimalaiset kasvihuoneissa ja tarhamehiläiset avomaalla pölyttävät marja- ja hedelmäkasveja. Uusia biologiseen torjuntaan soveltuvia lajeja löydetään jatkuvasti.

Pölyttäjät ja biologiset torjuntaeliöt eivät saa aiheuttaa uhkaa kasvinterveydelle esimerkiksi niin, että ne liikaa lisääntyessään muuttuvatkin haitallisiksi viljelykasveille. Siksi Evira valvoo niiden markkinointia, käyttöä ja maahantuontia.

Ilmoitus tai lupahakemus Eviraan vuoden 2013 loppuun mennessä

Evira alkaa syksyn 2013 aikana ylläpitää internetsivuillaan ilmoituksiin ja lupahakemuksiin perustuvaa luetteloa hyväksytyistä lajeista ja tuotteista sekä niiden käyttökohteista. Riittää, että Eviralle annetaan ilmoitus vuoden 2013 loppuun mennessä, jos eliölajit ovat alkuperäisiä Suomessa tai jos ne ovat listattu Euroopan ja välimerenmaiden kasvinsuojelujärjestön (EPPO) luetteloon.

Mikäli lajia ei ole mainittu Eviran tai EPPOn luetteloissa, tulee lupahakemus toimittaa Eviraan. Hakemus- ja ilmoituslomakkeet sekä tarkemmat ohjeet julkaistaan Eviran internetsivuilta lokakuussa 2013.

”Ilmoitusten ja lupahakemusten tekeminen vuoden loppuun mennessä on tärkeää, koska niiden perusteella suunnitellaan vuonna 2014 tehtävät tarkastukset”, muistuttaa ylitarkastaja Aino-Maija Alanko Eviran kasvinterveysyksiköstä.


Lue lisää
Evira.fi > Kasvit > Viljely ja tuotanto > Torjuntaeliöt ja pölyttäjät
EPPOn luettelo: List of biological control agents widely used in the EPPO region
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvinterveyden suojelemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta 1172/14/2013

Lisätietoja
ylitarkastaja Aino-Maija Alanko, p. 050 592 0886

Aihealueet: