Evira irtisanoo, lomauttaa ja supistaa

1.12.2014

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Virasto valmistelee 45 työntekijän irtisanomista ja koko henkilöstön lomauttamista. Säästöjä haetaan supistamalla ja tehostamalla toimintaa.

Seinäjoen toimipaikan laboratoriotoiminta lopetetaan taloudellisista ja tuotannollisista syistä, mikä tietää 12 laboratoriotyöntekijän virkasuhteen päättymistä vuonna 2015. Seinäjoelle jää aiempaa pienempi toimipaikka, jossa tehdään edelleen tuotantoeläinten patologisia tutkimuksia.

Eviralla on eläinten terveyteen liittyvää laboratoriotoimintaa Helsingin päätoimipaikan ja Seinäjoen toimipaikan lisäksi Kuopiossa ja Oulussa. Kaikkien nykyisten laboratoriotilojen ylläpitäminen ei ole taloudellisista syistä mahdollista. Laboratoriotoiminta jatkuu Kuopiossa ja Oulussa, joissa yhteistyö yliopistojen kanssa on tiivistä, tilat on hiljattain kunnostettu ja niissä on pitkät vuokrasopimukset. Evira neuvottelee parhaillaan vuokranantajansa Senaatti-kiinteistöjen kanssa Helsingin Viikissä sijaitsevan päätoimipaikan tilojen käytön tehostamiseksi niin, että virasto voisi luopua osasta käytössään olevia tiloja.

Kouvolan kolmen virkamiehen toimipaikka yhdistetään Lappeenrannan toimipaikkaan.

Lisäksi Evira irtisanoo taloudellisista ja tuotannollisista syistä muista laboratorio- sekä tarkastus-, asiantuntija- ja tukipalvelutehtävistä yhteensä 33 henkilöä. Evira lomauttaa koko henkilöstönsä seitsemäksi päiväksi vuonna 2015 teurastamoissa lihantarkastustehtäviä tekeviä lukuun ottamatta. Yksi henkilö osa-aikaistetaan.

Säästöjä tavoitellaan muun muassa karsimalla investointeja, matkustuskuluja ja palvelujen ostoja sekä jättämällä täyttämättä vapautuvia virkoja. Organisaatiorakennetta arvioidaan vuoden 2015 aikana.

Yhteistoimintaneuvottelujen alkaessa vähennystarve arvioitiin 86 henkilötyövuodeksi. Neuvottelut aloitettiin toiminnan sopeuttamiseksi käytettävissä oleviin määrärahoihin. Toimilla tavoitellaan 2,8 miljoonan euron säästöjä vuonna 2015.

Eviran valtion budjetista saama rahoitus vuodelle 2015 on 41,7 miljoonaa euroa. Syyskuun lopussa Evirassa työskenteli 722 henkilöä. Helsingin Viikissä sijaitsevan päätoimipaikan lisäksi Eviralla on alueelliset toimipaikat Joensuussa, Kouvolassa, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Loimaalla, Oulussa, Seinäjoella ja Turussa. Lisäksi Eviran henkilöstöä työskentelee teurastamoissa lihantarkastustehtävissä.

Lisätietoja:
Pääjohtaja Matti Aho, p. 040 516 9857 (tavoitettavissa 1.12.2014 klo 14:n jälkeen)

 

Aihealueet: