Evira ja Eläintautien Torjuntayhdistys ETT muistuttavat eläintautien ehkäisyn tärkeydestä

4.1.2011

<p>Venäjän viranomaisilta saadun tiedon mukaan Leningradin alueella Pietarin läheisyydessä on alustavasti todettu sioissa afrikkalaista sikaruttoa. Venäjällä on ryhdytty taudin torjuntatoimiin. Edellinen afrikkalainen sikaruttotapaus Pietarin läheisyydessä todettiin syksyllä 2009. Tautia esiintyy yleisesti Afrikassa. Afrikan ulkopuolella tautia on Euroopan alueella Sardiniassa ja Kaukasuksen alueella jossa se on levinnyt vuodesta 2007 lähtien. Tautia ei ole koskaan todettu Suomessa.</p>

Afrikkalainen sikarutto on lakisääteisesti vastustettava, helposti leviävä vakava viruksen aiheuttama eläintauti, jota esiintyy sioilla ja villisioilla. Tauti ei tartu ihmiseen mutta sikojen sairastuvuus ja kuolleisuus voi olla korkea. Helposti leviävät eläintaudit kuten afrikkalainen sikarutto vaikuttavat myös sikojen tuontiin ja niiden kansainvälisiin kuljetuksiin.

Taudin tulo maahan voidaan estää
Eläintautien maahantulon ehkäisemiseksi on tärkeää noudattaa viranomaisten ja ETT:n antamia ohjeita ja suosituksia. Alueilta, joilla tautia esiintyy, ei ole lupa tuoda sikoja, sianlihaa eikä niistä valmistettuja elintarvikkeita EU:n alueelle.

Matkailijat voivat tuoda eläintaudin Suomeen. Tauti voi levitä eläimiin eläinperäisistä elintarvikkeista. Evira muistuttaa, että sianlihaa ja sitä sisältäviä elintarvikkeita ei ole lupa tuoda Venäjältä EU:n alueelle, ei edes matkailijan omaan henkilökohtaiseen käyttöön.

Metsästysmatkalta palaavien henkilöiden on noudatettava riistaeläinten lihaa ja muita tuotteita koskevia tuontiehtoja sekä huolehdittava tarvittaessa varusteidensa desinfioinnista. Villisiat ja verta imevät punkit voivat ylläpitää afrikkalaista sikaruttoa ja tartuttaa sikoja. Osa villisioista saattaa olla oireettomia viruksen levittäjiä.

Venäjälle sikoja kuljettavat kuljetusajoneuvot on pestävä ja desinfioitava välittömästi lastin purkamisen jälkeen sekä ennen uudelleen lastausta Suomessa.

Tilojen suojautuminen taudeilta on tärkeää
Sikatilojen taudin torjunnassa avainasemassa ovat: tautisuojauksen ylläpito, 48 h karenssiajan noudattaminen ulkomaisten maatilavierailuiden jälkeen ja tautialueelta saapuvien maatilatyöntekijöiden kohdalla. Kaikenlaisen ruokajätteen syöttäminen sioille on kielletty eläintautien leviämisen estämiseksi. Tauti voi levitä myös elävien eläinten ja sukusolujen mukana. Maahantuonnille asetettuja rajoituksia ja elinkeinon ohjeita on tärkeää noudattaa.

Tunnista oireet nopeasti
Afrikkalaisen sikaruton itämisaika on 5-15 vuorokautta. Tauti voi esiintyä akuutissa, subakuutissa ja kroonisessa muodossa. Oireiden voimakkuus voi vaihdella. Myös lieväoireista tautia esiintyy. Akuutissa muodossa ensioireena on yleensä korkea kuume, johon liittyy apatia, ruokahaluttomuus, nopea ja vaikeutunut hengitys sekä silmä- ja sierainvuoto. Eläimellä on ihonalaista turvotusta tai verenpurkaumia erityisesti kehon ääreisosissa ja korvissa. Tilan kaikki siat voivat sairastua ja jopa kuolla. Oireena voi myös olla luomiset.

Jos tilalla havaitaan sioissa edellä mainittuja oireita tai muista syistä epäillään sikojen sairastuneen afrikkalaiseen sikaruttoon tai muuhun vakavaan sikatautiin, tulee välittömästi ottaa yhteys tilan sijaintikunnan kunnaneläinlääkäriin, tai jos häntä ei tavoiteta, läänineläinlääkäriin. Eläinlääkäri arvioi tilanteen ja tarvittaessa ottaa näytteitä eläimistä oireiden syyn selvittämiseksi. Evirassa on valmius afrikkalaisen sikaruton toteamiseen.

Lisätietoa afrikkalaisesta sikarutosta:


Lisätietoa:
Afrikkalaisesta sikarutosta (Evira): Yksikönjohtaja Liisa Kaartinen p. 040 840 7364
Maahantuonti EU:n ulkopuolelta (Evira): Ylitarkastaja Tiina Juselius p. 050 528 9879 Tautivastustuksesta tiloilla (ETT): Toiminnanjohtaja Pirjo Kortesniemi p. (06) 412 6999

Aihealueet: