Evira ja Helsingin yliopisto selvittävät sinikielitautia levittävien polttiaislajien esiintymistä Suomessa

18.7.2007

<div>Evira ja Helsingin yliopisto seuraavat polttiaislajeja Ahvenanmaalla sekä Etelä- ja Lounais-Suomessa tänä kesänä. Seurannan tarkoituksena on selvittää, mitä sinikielitaudin levittämiseen kykeneviä polttiaislajeja meillä esiintyy. Sinikielitauti eli bluetongue on polttiaisten (Culicoides) levittämä märehtijöiden virustauti, jota ei ole todettu Suomessa.</div>

Polttiaisseurannassa Perniöön, Ahvenanmaalle ja Helsinkiin asennetaan polttiaispyydyksiä. Samoilta alueilta tutkitaan myös emolehmätiloilta teurastuksen yhteydessä otettuja verinäytteitä taudin varalta. Alueet ovat Suomen lämpimimpiä. Jos sinikielitauti leviää Suomeen, odotetaan sen leviävän ensimmäiseksi juuri näille alueille.

Sinikielitautia on perinteisesti esiintynyt sekä subtrooppisilla että trooppisilla alueilla ja se on aiheuttanut lammaskuolemia monissa Välimeren maissa 2000-luvulla. Vuonna 2006 sitä tavattiin ensimmäistä kertaa myös Saksassa, Hollannissa, Belgiassa, Ranskassa ja Luxemburgissa. Vuonna 2007 tautia on todettu uudelleen Saksassa.

Tautia vastustetaan rajoittamalla sorkkaeläinten liikkumista ja kuljettamista sekä pyrkimällä kuivattamaan tai poistamaan ympäristössä olevat polttiaisten lisääntymiselle otolliset lantakasat, kompostit ja lammikot. Polttiaiskarkotteiden käytöstä saatava hyöty tilalla on rajallinen, mutta käyttökelpoinen esim. eläinkuljetusten yhteydessä rajoitusalueilla.

Samalla tavalla kuin muidenkin tarttuvien tautien kohdalla, on myös sinikielitaudin aikaisessa havaitsemisessa tuottajien oma valppaus keskeisessä asemassa. Epäilytilanteissa välitön yhteydenotto kunnaneläinlääkäriin on tärkeää taudin vastustamisessa.

Tauti kuuluu sekä Suomessa että muissa Euroopan maissa vastustettavien, helposti leviävien tautien ryhmään. Tämän vuoksi Suomessakin on varauduttava siihen. Sinikielitauti on eläintauti eikä se tartu ihmiseen.

Lisätietoja:

Sinikielitauti:
Yksikönjohtaja Riitta Maijala, Evira, puh. 020 77 24210
Eläinlääkintötarkastaja Sanna Sainmaa, Evira, puh. 020 77 24330

Polttiaiset:
Intendentti Larry Huldén, Luonnontieteellinen Keskusmuseo, Helsingin yliopisto, puh. (09) 191 44159

Lisätietoa sinikielitaudista Eviran verkkosivuilta: http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet_ja_terveys/el__intaudit/sinikielitauti

Aihealueet: