Evira ja Kuopion yliopisto tiivistävät yhteistyötään elintarviketurvallisuuden sekä eläinten hyvinvoinnin ja terveyden tutkimuksessa

8.2.2008

<div>Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on solminut Kuopion yliopiston kanssa ensimm&auml;isen tutkimusyhteisty&ouml;t&auml; koskevan kansallisen puitesopimuksensa. Ensimm&auml;isen vastaavan kansainv&auml;lisen sopimuksen Evira solmi noin vuosi sitten Ven&auml;j&auml;n el&auml;intautitutkimuksesta vastaavan, Vladimirissa sijaitsevan viraston kanssa. T&auml;n&auml;&auml;n Kuopiossa allekirjoitetulla puitesopimuksella t&auml;hd&auml;t&auml;&auml;n entist&auml; tehokkaampaan ja tiiviimp&auml;&auml;n yhteisty&ouml;h&ouml;n perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta tekevien organisaatioiden v&auml;lill&auml;. </div>

Evira tekee yhteistyötä usean muun koti- ja ulkomaisen yliopiston ja tutkimuslaitoksen kanssa, erityisesti Viikin kampuksella Helsingissä. Evira ja Kuopion yliopisto tekevät jatkossa entistä tiiviimpää ja suunnitelmallisempaa yhteistyötä sekä elintarviketurvallisuuteen että eläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvässä tutkimuksessa. Sen lisäksi sopimukseen sisältyy yhteistyötä opetuksessa ja koulutuksessa, sekä analytiikka- ja diagnostiikkapalveluiden tarjonnassa. Viimeksi mainittuihin sisältyvät molekyylibiologiset sekä kala- ja rapututkimukset.

”Tutkimusyhteistyötä ei aloiteta nyt nollasta”, toteaa tammikuussa Eviran tutkimusjohtajana aloittanut professori Liisa Sihvonen. ”Eviran Kuopion toimipaikasta johdetaan eläintautibakteriologian tutkimusta Evirassa ja siten koko Suomessa. Lisäksi siellä tehdään myös zoonooseihin eli eläimistä ihmisiin tarttuviin tauteihin, tuotantoeläinten terveydenhuoltoon sekä rapu- ja kalatauteihin liittyvää tutkimusta. Näiltä aloilta löytyy yhteisiä tutkimuskohteita yliopiston kanssa. Myös mykotoksiinitutkimuksessa tehdään yhteistyötä yliopiston ja Eviran välillä. Nyt tehty sopimus konkretisoi ja tehostaa perustutkimusta tekevän yliopiston ja soveltavaa tutkimusta tekevän valtion sektoritutkimuslaitoksen välistä toimintaa.”

Rehtori Matti Uusituvan mukaan solmittu puitesopimus antaa hyvät lähtökohdat tiiviille yhteistyölle. ”Kuopion yliopiston ja Eviran osaaminen täydentävät toisiaan”, Uusitupa toteaa. ”Yliopisto tuo yhteistyöhön panoksensa osaamisestaan esimerkiksi elintarvikebiotekniikassa ja ravitsemuksen ja elintarvikkeiden terveysvaikutusten tutkimuksessa”, Uusitupa sanoo.

Kuopion yliopisto on viime vuosina strategiansa mukaisesti tiivistänyt yhteistyötään kampuksella toimivien valtion sektoritutkimuslaitoksen kanssa. ”Yhteistyö tutkimuslaitosten kanssa on osoittautunut erittäin onnistuneeksi.”

Tieteellinen tutkimus luo perustaa valvonnalle ja riskinhallinnalle

Evirassa tehtävä tieteellinen tutkimus ja riskinarviointi luovat perustaa valvonnan ja riskinhallinnan oikealle kohdentamiselle. Eviran tieteellinen tutkimus koostuu kahdesta tutkimusalueesta, jotka ovat elintarviketurvallisuus sekä eläinten terveys ja hyvinvointi.

Elintarviketurvallisuustutkimus painottuu mikrobiologiseen ja kemialliseen tutkimukseen sekä näiden riskinarviointiin. Mikrobiologinen tutkimus kohdistuu erityisesti elintarvikkeiden välityksellä leviäviin zoonoottisiin taudinaiheuttajiin. Kemiallinen tutkimus puolestaan painottuu erityisesti elintarvikkeissa esiintyviin toksiineihin ja kontaminaatioihin, sekä ruoan valmistuksessa syntyviin haitallisiin yhdisteisiin.

Eläinten terveys- ja hyvinvointitutkimus painottuu kansallisesti merkittäviin tarttuviin tauteihin, eläinaineksen ja olosuhteiden vaikutukseen eläinten terveyteen, zoonoosien ennaltaehkäisyyn sekä tautien riskinarviointiin. Merkittävä osa eläintautitutkimusta tähtää menetelmien kehittämiseen, epidemiologisen tiedon lisäämiseen, tautivastustuskeinojen tehostamiseen, sekä eläinten hyvinvoinnin parantamiseen. Eläintautitutkimus painottuu tuotantoeläinten ja luonnonvaraisten eläinten terveyteen.

 

Lisätietoja:

Tutkimusjohtaja, professori Liisa Sihvonen
Evira, puh. 020 77 24570, 050 5539226

Tutkimusyksikön johtaja, professori Sinikka Pelkonen
Eläintautibakteriologia, Evira Kuopio, puh. 020 77 24950, 0400 287 061

Rehtori Matti Uusitupa
Kuopion yliopisto, puh. 0400 615 661

Professori Atte von Wright von Wright
Kuopion yliopisto, puh. 050 537 6030

 

Aihealueet: