Evira ja MTT selvittivät kasvintuhoojien leviämisen riskejä

3.10.2014

<p>Tuhoojien leviämisriskiä eri kasvilajeissa ja -tuotteissa voidaan nyt arvioida Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n kokoamien tietojen avulla. Yli kahdensadan kasvilajin ja -tuotteen tuontimäärien avulla ennakoidaan tuhoojien leviämisväyliä. Riskien tutkiminen on tärkeää, koska suomalaisen kasvintuotannon arvoksi laskettiin selvityksessä noin 3,5 miljardia euroa vuodessa.</p>

Kasvituotteiden tuonnin määrää ja kasvintuotannon arvoa selvitettiin, jotta uusien, taloudellisesti merkittävien tuhoojien leviämisväyliä voitaisiin paremmin ennakoida ja estää tuhoojien leviäminen mahdollisimman tehokkaasti.

Tuonnin määrästä valtaosa puutavaraa

Kasviperäisiä tuotteita tuodaan selvityksen mukaan ulkomailta vuosittain yhteensä noin 12 miljardia kiloa. Tästä yli 90 prosenttia on puutavaraa. Seitsemän prosenttia on elintarvikkeita tai elintarviketeollisuuden raaka-aineita.

Pieni osa tuonnista, vain 0,2 prosenttia, on kasvien lisäysaineistoa eli siemeniä, taimia ja pistokkaita. Lisäysaineistosta suurin osa on peltokasvien siemeniä, joista enin osa nurmi- ja rehukasvien siemeniä. Suurin osa kasvien lisäysaineistosta tuodaan Suomeen EU:n alueelta.

Puolet kasvintuotannon arvosta saadaan metsätaloudesta

Suomalaisen kasvintuotannon noin 3,5 miljardin euron vuotuisesta arvosta metsätaloustuotannon osuus on puolet, peltokasvituotannon kolmannes ja puutarhatuotannon kymmenesosa. Tuotannon arvon avulla voidaan ennakoida, miten merkittäviä vahinkoja tuhoojat voivat aiheuttaa eri tuotantokasveilla.

Tutkimushanke oli osa maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa Haitallisten vieraslajien hallinta ja tietoisuuden lisääminen (HAVINA) -hanketta.

Selvityksen tuloksia esitellään 21.10.2014 Evirassa Helsingissä järjestettävässä seminaarissa. Seminaari on maksuton ja kaikille avoin.

Seminaarin ilmoittautumisohjeet ja ohjelma:
http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/tapahtumat/?eid=1817

Julkaisu:    
Kasvintuhoojien leviämisväylät ja kasvintuhoojien uhkaaman tuotannon arvo  
 

Lisätietoja:
erikoistutkija Salla Hannunen, p. 040 350 9075
etunimi.sukunimi /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

 

Aihealueet: