Evira järjesti ensimmäisen Venäjä/Tulliliitto -vientiseminaarin

19.9.2011

<p>Elintarviketurvallisuusvirasto Evira järjesti torstaina 15.9.2011 seminaaritilaisuuden Venäjän, Valkovenäjän ja Kazakstanin Tulliliiton alueelle suuntautuvasta vientitoiminnasta. Seminaari koski eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja rehujen vientiä.</p>

Seminaari oli ensimmäinen laatuaan, sillä tämä oli ensimmäinen laaja EU-jäsenvaltion keskusviraston järjestämä tilaisuus samanaikaisesti sekä viejille että viranomaisille, johon osallistui Venäjän viranomaisia luennoitsijoina.

Seminaariin osallistui elintarvikevalvontaviranomaisia (aluehallintovirastojen läänineläinlääkärit, kuntien elintarvikevalvontaviranomaisia, valtion tarkastuseläinlääkärit) ja toimijoita (eläimistä saatavat elintarvikkeet, eläin- ja kasvinperäiset rehut, elävät eläimet jne.), jotka harjoittavat Venäjän tai Tulliliiton alueelle suuntautuvaa vientitoimintaa (esim. valmistus, varastointi jne.).

Seminaaripäivän aikana käsiteltiin viennin edellytyksiä ja erityisesti Tulliliiton myötä tulleita vaatimuksia ja menettelytapoja. Eviran pääjohtaja Jaana Husu-Kallio kertoi viranomaisyhteistyöstä ja ostajamaan vaatimusten noudattamisen tärkeydestä. Maa- ja metsätalousministeriön osastopäällikkö Matti Aho korosti ministeriön puheenvuorossa toimijoiden ja viranomaisten yhteistyötä. Raja- ja luomuvalvontayksikön johtaja Kyösti Siponen paneutui esitelmässään Tulliliiton vaatimuksiin sekä Eviran rooliin viennin valvonnassa. Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Heikki Juutinen kertoi viennin merkityksestä elintarviketeollisuudelle.

Venäjän eläinlääkintä- ja kasvinterveyslaitos Rosselhoznadzorin edustajat kertoivat omissa esityksissään Tulliliiton eläinlääkinnällistä valvontaa koskevista säädösasiakirjoista, Tulliliiton turvallisuusvaatimuksista sekä tuotantolaitoksiin ja viejiin kohdistuvasta tarkastusmenettelystä kolmansissa maissa. Lisäksi seminaarissa käsiteltiin eläinperäisten tuotteiden vientiä Suomesta Tulliliiton alueelle, Tulliliiton lainsäädäntövaatimusten erikoispiirteitä sekä valvontaan liittyviä menettelyitä.

Lisää tietoa aiheesta: http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/tuonti_ja_vienti/vienti_eu_n_ulkopuolelle/koulutus_ja_seminaarit/

Lisätietoja: yksikönjohtaja Kyösti Siponen, p. 050 386 8412

Kuva ensimmäisestä Venäjä/Tulliliitto -vientiseminaarista vientiseminaari__venaja.jpg : 150Kb

Kuvassa vasemmalta: osastopäällikkö Lyubov Kuzmina, yksikönjohtaja Kyösti Siponen, osastopäällikkö Evgenia Ivchina, pääasiantuntija Alexander Fedorov, pääjohtaja Jaana Husu-Kallio ja varajohtaja Vasily Belousov

Aihealueet: