Evira julkaissut Kasvinsuojeluaineet 2009 –luettelon

24.3.2009

<div>Evira julkaisee vuosittain valvontaviranomaisia, neuvontajärjestöjä ja viljelijöitä palvelevan luettelon kasvinsuojeluainerekisterissä olevista Suomessa hyväksytyistä valmisteista. Luettelo sisältää keskeiset tiedot rekisterissä olevista yli 300 kasvinsuojeluaineesta, mm. valmisteiden tehoaineista, käyttötarkoituksesta ja luokituksesta. </div>

Julkaisun alussa on lisäksi taulukko vuonna 2008 hyväksytyistä valmisteista sekä lista rekisteristä viime vuosina poistetuista ja lähivuosina poistumassa olevista kasvinsuojeluaineista sekä valmisteiden nimenmuutoksista. Julkaisu sisältää myös luvanhaltijoiden ja alan viranomaisten sekä tutkimuslaitosten yhteystietoja.

Julkaisun liitteenä on vuoden 2007 alussa voimaan tullut laki kasvinsuojeluaineista sekä kaavio uudesta kasvinsuojeluaineiden hyväksymisjärjestelmästä.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Mervi Savela, Evira, p. 020 77 25187
ylitarkastaja Heini Vainio, Evira, p. 0400 990 873

Kasvinsuojeluaineet 2009 on saatavissa Eviran internet-sivuilta (pdf, 2 Mt)
Painettu julkaisu maksaa 25,50 €. Julkaisun voi itse tulostaa ilmaiseksi
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/tilauspalvelu/julkaisut___publikationer___publications/eviran_julkaisuja_2009/
http://www.evira.fi/portal/fi/kasvintuotanto_ja_rehut/kasvinsuojeluaineet/kasvinsuojeluaineluettelo/

Tilauksen voi tehdä myös sähköpostilla:
tilaukset@evira.fi
tai puhelimitse 020 77 25104 tai 0400 378 710


Aihealueet: