Evira julkaissut rehujen ja lannoitevalmisteiden valvontanäytteiden alkuvuoden 2008 analyysitulokset

19.12.2008

<div>Julkaisuun ”Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 1/2008” sisältyvät niiden näytteiden analyysitulokset, jotka ovat valmistuneet ajanjaksolla 1.1. – 30.6.2008. Julkaisu sisältää tietoja noin 4 500 rehunäytteen ja 120 lannoitevalmistenäytteen analyysituloksista. Julkaisussa on tiedot runsaasta 40 tuote-erästä, joiden maahantuonnin, markkinoinnin tai käytön Evira kielsi alkuvuoden aikana. </div>

Analyysitulosten lisäksi julkaisuun on koottu tiedot niistä tuote-eristä, joiden maahantuonnin tai markkinoille saattamisen Evira on tutkittujen näytteiden perusteella kieltänyt vuoden 2008 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Kaiken kaikkiaan kielto annettiin näytteiden perusteella 33 rehuerälle ja 12 lannoitevalmiste-erälle.

Yleisin syy rehuerän kiellolle oli salmonellan löytyminen (16 rehuerää). Salmonellaa löytyi Suomeen toimitettujen rehuaine-erien näytteistä ja lemmikkieläinrehujen markkinavalvontanäytteistä. Muita syitä kielloille olivat mm. elävien tuholaisten tai hukkakauran löytyminen tutkituista rehueristä.

Lannoitevalmiste-erille annettujen kieltojen perusteina olivat sallitun rajan ylittävä raskasmetallipitoisuus (8 lannoitevalmiste-erää) ja sallitun rajan ylittävä Escherichia coli –pitoisuus (4 erää). Lisäksi kahta toiminnanharjoittajaa kiellettiin päästämästä eräitä tuotteitaan markkinoille, koska toimijalle asetetut vaatimukset eivät kyseisten tuotteiden osalta täyttyneet.

Alkuvuoden 2008 aikana analyysitulokset valmistuivat yhteensä 4 524 rehunäytteestä ja 122 lannoitevalmistenäytteestä. Rehunäytteistä valmistuneiden analyysien kokonaismäärä oli lähes 6 100. Määrästä 69 % oli salmonella-analyysejä. Rehujen analyysituloksista noin 4 % aiheutti huomautuksen. Vastaavasti lannoitevalmistenäytteistä valmistui 568 analyysia. Näistä analyysituloksista noin 10 % aiheutti huomautuksen.

Lannoitevalmiste- ja rehulainsäädännön mukaan lannoitevalmisteiden ja rehujen valvonnan kannalta oleelliset tulokset tulee julkaista puolivuosittain. Eviran julkaisuun 9/2008 sisältyy myös kattava luettelo voimassa olevasta rehu- ja lannoitevalmisteita koskevasta lainsäädännöstä.

Lisätietoja:
Jaostopäällikkö Arja Vuorinen, Evira, p. 020 77 25240 (lannoitevalmisteet)
Ylitarkastaja Ossi Ala-Mantila, Evira, p. 020 77 25210 (julkaisu)

Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 1/2008 on saatavissa
Eviran internetsivuilta pdf-muodossa (4,35 Mt):
www.evira.fi > Tilauspalvelu > Julkaisut > Eviran julkaisuja 2008

Julkaisua voi tilata painettuna samasta osoitteesta 61 € hintaan
Tilauksen voi tehdä myös sähköpostilla: tilaukset evira.fi tai puhelimitse, p. 020 77 25104 tai 020 77 24062, faksi 020 77 24350. Tilausten toimitusaika on noin kaksi viikkoa.


Aihealueet: